Biuletyn Informacji Publicznej

Tytuł Wytworzony Udostępniony przez Odsłony
Oddziały Eksploatacji Budynków 29-11-2016 Renata Fortuna Odsłon: 21653
Podstawowe dane 24-11-2016 Renata Fortuna Odsłon: 581431
Ważne adresy 18-11-2011 Renata Fortuna Odsłon: 16329
Jak do nas dojechać 05-11-2011 Renata Fortuna Odsłon: 16191
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 03-11-2011 Agnieszka Szumska Odsłon: 25206
Zadania KZGM 19-08-2011 Daria Siudyka Odsłon: 11789
IOK - Internetowa Obsługa Kontrahenta 23-11-2015 Renata Fortuna Odsłon: 13178
Płatności 03-02-2013 Agnieszka Szumska Odsłon: 11735
ePUAP 21-01-2015 Daria Siudyka-Mencel Odsłon: 9308
Godziny pracy KZGM 23-10-2011 Daria Siudyka Odsłon: 18639
Skargi i wnioski 17-10-2011 Daria Siudyka Odsłon: 17065
Dyżury awaryjne 16-08-2011 Daria Siudyka Odsłon: 19672
Statut Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 20-11-2011 Agnieszka Szumska Odsłon: 7271
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w KZGM w Katowicach - tekst jednolity od 04.09.2023 r. 05-09-2023 Agnieszka Szumska Odsłon: 124
Regulamin organizacyjny KZGM w Katowicach - obowiązuje od 01.05.2023 r. 17-04-2023 Agnieszka Szumska Odsłon: 279
Ułatwienie spłaty zadłużenia osobom w trudnej sytuacji życiowej - "praca za długi"- Aktualizacja 2024 27-12-2022 Agnieszka Szumska Odsłon: 256
Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach - obowiązujący od 1.01.2022 r. 14-11-2022 Renata Fortuna Odsłon: 472
Regulamin korzystania z szafek bagażowych w Budynku Obsługi Podróżnych (BOP) - ul. Sądowa 5 w Katowicach 21-10-2022 Renata Fortuna Odsłon: 262
Regulamin korzystania z Budynku Obsługi Podróżnych (BOP) zlokalizowanego w Katowicach przy pl. Pętla na Łącznej 1 17-02-2021 Aleksandra Załuska Odsłon: 490
Regulamin korzystania z Budynku Obsługi Podróżnych (BOP) zlokalizowanego w Katowicach przy pl. Pętla Brynowska 1 17-02-2021 Aleksandra Załuska Odsłon: 465
Regulamin korzystania z Budynku Obsługi Podróżnych (BOP) zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Sądowej 5 11-02-2021 Renata Fortuna Odsłon: 432
Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach - obowiązujący od 1.10.2019 r. - 31.12.2021 r. 27-09-2019 Aleksandra Załuska Odsłon: 856
Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków w zasobie lokalowym Gminy Katowice - od 16.04.2019 r. 16-04-2019 Agnieszka Szumska Odsłon: 1022
Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków w zasobie lokalowym Gminy Katowice- od 01.02.2019 r. do 15.04.2019 r. 29-01-2019 Renata Fortuna Odsłon: 781
Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach- obowiązujący do 30.09.2019 r. 03-12-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 774
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 11-06-2018 Renata Fortuna Odsłon: 3163
Regulamin porządku domowego 25-02-2005 Henryk Główczak Odsłon: 6662
Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków w zasobie lokalowym Gminy Katowice- od 09.06.2016 r. do 31.01.2019 r. 01-07-2014 Agnieszka Szumska Odsłon: 4151
Regulamin rozliczania kosztów odbioru odpadów komunalnych z lokali użytkowych - obowiązuje od 01.01.2014 r. 16-12-2013 Agnieszka Szumska Odsłon: 3416
Zasady podpisywania pism urzędowych i załatwiania spraw 03-11-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6974
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 25-03-2021 Renata Fortuna Odsłon: 5122
Struktura organizacyjna KZGM 03-08-2011 Agnieszka Szumska Odsłon: 8802
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierowników 03-11-2011 Daria Siudyka Odsłon: 21272
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników 03-11-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6583
Organizacja i zarządzanie KZGM 22-10-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6556
Zakres, organizacja i zasady działania komórek organizacyjnych 03-08-2011 Daria Siudyka Odsłon: 7081
Kontrole przeprowadzone w 2022 roku 28-04-2023 Agnieszka Szumska Odsłon: 188
Kontrole przeprowadzone w 2021 roku 29-04-2022 Agnieszka Szumska Odsłon: 437
Kontrole przeprowadzone w 2020 roku 19-02-2021 Agnieszka Szumska Odsłon: 658
Kontrole przeprowadzone w 2019 roku 12-02-2020 Agnieszka Szumska Odsłon: 536
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2018 11-03-2019 Agnieszka Szumska Odsłon: 679
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2018 20-08-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 698
Kontrole przeprowadzone w 2017 roku 16-08-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 891
Kontrole przeprowadzone w 2016 roku 20-01-2017 Renata Fortuna Odsłon: 1628
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2015 r. 26-01-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1761
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2015 r. 28-09-2015 Renata Fortuna Odsłon: 1557
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2014 r. 28-01-2015 Agnieszka Szumska Odsłon: 1714
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2014 r. 29-08-2014 Daria Siudyka Odsłon: 2367
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2013 r. 28-02-2014 Daria Siudyka Odsłon: 3192
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2013 r. 09-08-2013 Jacek Stawowy Odsłon: 3495
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2012 r. 07-02-2013 Jacek Stawowy Odsłon: 3484
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2012 r. 06-09-2012 Daria Siudyka Odsłon: 3354
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2011 r. 01-02-2012 Jacek Stawowy Odsłon: 3350
Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2003 roku 03-11-2011 Jacek Stawowy Odsłon: 3587
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2011 roku 08-08-2011 Jacek Stawowy Odsłon: 3817
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2010 roku 31-01-2011 Jacek Stawowy Odsłon: 3450
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2010 roku 15-07-2010 Jacek Stawowy Odsłon: 3616
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2009 r. 13-01-2010 Jacek Stawowy Odsłon: 3507
Kontrole przeprowadzone w KZGM w III kwartale 2009 r. 15-10-2009 Jacek Stawowy Odsłon: 3072
Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2009 r. 14-07-2009 Jacek Stawowy Odsłon: 2553
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2009 r. 03-04-2009 Jacek Stawowy Odsłon: 2447
Kontrole przeprowadzone w KZGM w grudniu 2008 r. 10-02-2009 Jacek Stawowy Odsłon: 2438
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale - do listopada br. 04-12-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 2389
Kontrole przeprowadzone w KZGM w III kwartale 2008 r. 02-10-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 2325
Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2008 r. 02-10-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 2140
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2008 r. 09-06-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 2369
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2007 roku 07-01-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 3593
Kontrole przeprowadzone w KZGM W III kwartale 2007 roku 07-01-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 3308
Kontrole przeprowadzone w KZGM W II kwartale 2007 roku 11-07-2007 Jacek Stawowy Odsłon: 3495
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2007 roku 11-04-2007 Jacek Stawowy Odsłon: 3655
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2006 roku 22-02-2007 Jacek Stawowy Odsłon: 3157
Kontrole przeprowadzone w KZGM w III kwartale 2006 roku 18-10-2006 Jacek Stawowy Odsłon: 3583
Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2006 roku 13-09-2006 Jacek Stawowy Odsłon: 3340
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2006 roku 09-06-2006 Jacek Stawowy Odsłon: 3448
Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2005 roku 20-02-2006 Jacek Stawowy Odsłon: 3602
Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2004 roku 03-12-2004 Jacek Stawowy Odsłon: 2289
Archiwum KZGM 10-02-2005 Agnieszka Szumska Odsłon: 5283
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 15-01-2024 Renata Fortuna Odsłon: 149
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - sierpień 07-08-2023 Jacek Stawowy Odsłon: 221
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - kwiecień 24-04-2023 Renata Fortuna Odsłon: 274
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - marzec 27-03-2023 Renata Fortuna Odsłon: 253
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - luty 27-03-2023 Renata Fortuna Odsłon: 219
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 17-01-2023 Renata Fortuna Odsłon: 423
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 16-02-2022 Renata Fortuna Odsłon: 742
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontów na rok 2021 26-05-2021 Renata Fortuna Odsłon: 1188
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 26-01-2021 Renata Fortuna Odsłon: 799
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 17-01-2020 Renata Fortuna Odsłon: 978
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 21-01-2019 Agnieszka Szumska Odsłon: 856
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontów na rok 2018 14-02-2018 Renata Fortuna Odsłon: 1643
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 01-02-2018 Renata Fortuna Odsłon: 1103
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontów na rok 2017 21-02-2017 Renata Fortuna Odsłon: 1598
Wykaz planowanych do realizacji w 2016 roku zadań inwestycyjnych i remontów 21-01-2016 Renata Fortuna Odsłon: 2932
WYKAZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW 26-02-2015 Daria Siudyka Odsłon: 3771
WYKAZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW 07-07-2014 Daria Siudyka Odsłon: 3437
WYKAZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW 21-01-2013 Daria Siudyka Odsłon: 4653
WYKAZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW 08-02-2012 Daria Siudyka Odsłon: 6706
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. 10-05-2023 Agnieszka Szumska Odsłon: 225
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. 06-06-2022 Agnieszka Szumska Odsłon: 336
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. 21-05-2021 Agnieszka Szumska Odsłon: 508
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 24-06-2020 Agnieszka Szumska Odsłon: 497
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. 09-05-2019 Renata Fortuna Odsłon: 613
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. 22-08-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 775
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. 11-09-2017 Agnieszka Szumska Odsłon: 1052
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. 08-07-2016 Małgorzata Sicińska Odsłon: 1462
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. 30-11--0001 Małgorzata Sicińska Odsłon: 1675
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. 29-08-2014 Małgorzata Sicińska Odsłon: 2801
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. 08-08-2013 Małgorzata Sicińska Odsłon: 3868
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. 26-06-2012 Małgorzata Sicińska Odsłon: 4083
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. 21-06-2011 Małgorzata Sicińska Odsłon: 4116
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. 19-04-2010 Małgorzata Sicińska Odsłon: 4305
Bilans sporządzony na dzień 30.11.2008 r. 04-06-2009 Małgorzata Sicińska Odsłon: 3992
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. 04-06-2008 Włodzimierz Pietras Odsłon: 3679
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. 24-04-2007 Włodzimierz Pietras Odsłon: 4089
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. 18-09-2006 Włodzimierz Pietras Odsłon: 3889
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r. 27-04-2005 Włodzimierz Pietras Odsłon: 3747
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. 01-02-2005 Marta Gadalska Odsłon: 3252
Mienie KZGM 03-11-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6334
Załatwianie spraw wg Kodeksu postępowania administracyjnego 13-12-2016 Renata Fortuna Odsłon: 2527
Zasady wykupu gminnych lokali 19-01-2023 Renata Fortuna Odsłon: 696
Ulga w spłacie należności - wniosek dla dłużnika 23-03-2020 Renata Fortuna Odsłon: 1965
Oświadczenie o liczbie osób 20-03-2020 Agnieszka Szumska Odsłon: 1722
Udzielenie informacji publicznej na wniosek 16-03-2018 Renata Fortuna Odsłon: 1045
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 03-07-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1119
Uzyskanie informacji niedostępnej w BIP 03-07-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1194
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 03-07-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1165
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 03-07-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1395
Rozporządzenie MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 03-07-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1283
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 25-03-2021 Renata Fortuna Odsłon: 499
Deklaracja dostępności 29-11-2016 Renata Fortuna Odsłon: 328066
Redakcja BIP 29-11-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1437
Warunki korzystania z serwisu 29-11-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1690
Polityka prywatności i tzw. pliki cookies 03-07-2016 Renata Fortuna Odsłon: 6683
Instrukcja BIP 08-03-2017 Renata Fortuna Odsłon: 1487
Polityka prywatności i tzw. pliki cookies 22-03-2013 Agnieszka Szumska Odsłon: 9467

Podkategorie

W tym dziale zgromadziliśmy podstawowe informacje o KZGM - dane o statusie prawnym, przedmiocie działania, zasadach stanowienia prawa wewnętrznego, zasadach ustalania programów i planów pracy, zasadach finansowania działalności, zasadach prowadzenia kontroli zarządczej.

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o KZGM: dane adresowe, informacje o statusie prawnym, przedmiocie i zakresie działania.

W dziale Przedmiot i zasady działania zamieszczamy informacje o przedmiocie i zakresie działania KZGM, zasadach stanowienia prawa wewnętrznego, zasadach ustalania programów i planów pracy, zasadach finansowania działalności, zasadach prowadzenia kontroli zarządczej.

W dziale Obsługa klientów znajdują sie informacje o zasadach obsługi klientów i kontrahentów KZGM, sposobach załatwiania spraw, skarg, wniosków, zgłaszania awarii, obsługi internetowej.

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o przepisach prawa państwowego i prawa lokalnego, którym podlega działalność KZGM w Katowicach oraz przepisy wewnętrzne regulujące działalność KZGM, prawa i powinnosci użytkowników.

W tym dziale gromadzimy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach ustanawianych przez władze miasta Katowice, którym podlega działalność KZGM.

Na tej stronie znajdą Państwo reulaminy i inne przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania KZGM.

W dziale Organizacja i zarządzanie znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej i kompetencjach komórek organizacyjnych KZGM, informacje na tematów audytów i kontroli przeprowadzonych w KZGM oraz informacje o prowadzonych i dostępnych w KZGM rejestarch akt i archiwach.

W dziale Struktura organizacyjna udostępniamy informacje o organizacji wewnętrznej KZGM, wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych, zakresie ich kompetencji oraz dane kontaktowe.

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

W tej części Biuletynu zostały umieszczone informacje o prowadzonych w KZGM  archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W sekcji Działalność udostępniamy informacje publiczne o zamierzeniach KZGM określanych w programach, projektach i planach działania oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W dziale Zamierzenia i plany publikujemy wykazy planowanych zadań inwestycyjnych i remontów oraz informacje o projektach i programach długofalowych.

W tym dziale prezentowane są informacje dotyczące finansów i majątku publicznego publicznych oraz wykorzystaniu środków publicznych, jakimi dysponuje KZGM w Katowicach.

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe KZGM, w tym sprawozdania z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

KZGM gospodaruje mieniem miasta Katowice przekazanym w trwały zarząd w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dziale Majątek publiczny zamieszczamy informacje publiczne, którym dysponuje i zarządza KZGM.

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w KZGM. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w KZGM.

Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w KZGM oraz związanych z działalnością KZGM.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

W dziale o informacji publicznej przedstawiamy objaśnienia dotyczące prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do informacji publicznej oraz akty prawne regulujące dostęp do informacji publicznej.

W tym dziale publikujemy oświadczenia redakcyjne o warunkach korrzystania z serwisu, polityce prywatności, dostępności strony oraz dane kontaktowe redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej.

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej KZGM.