W dziale Zamówienia publiczne zamieszczamy informacje dotyczące zamówień prowadzonych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) oraz zamówienia prowadzone poza ustawą.

 

Zamówienia na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszczęte po 01.01.2021r.

Od 1 stycznia 2021 roku - nowa platforma zakupowa

Informacje dotyczące zamówień publicznych prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych, ogłoszonych po 1 stycznia 2021 roku, znajdują się na stronie Platforma zakupowa Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice).

Zamówienia na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszczęte przed 31.12.2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP) w tym dziale poniżej publikujemy informacje dotyczące następujących trybów udzielania zamówień: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę.

Zamówienia na podstawie ustawy
Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia poza ustawą
Prawo Zamówień Publicznych


W trosce o bezpieczeństwo oferentów i pracowników, KZGM w Katowicach wdrożył publiczne otwarcie ofert w postępowaniach prawa zamówień publicznych za pomocą transmisji na żywo poprzez swój profil na  Facebooku "KZGM w Katowicach".  Zapraszamy oferentów do śledzenia otwarcia ofert w internecie (od 30.03.2020 r. do odwołania)


Uwaga: Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych opublikowanych przed dniem 15 grudnia 2016 roku znajdą Państwo w dziale Archiwum zamówień publicznych.