Jak informuje Urząd Miasta Katowice ogłoszona została kolejna lista lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

Oglądanie lokali mieszkalnych możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków KZGM w Katowicach w dniach:  od  08.05.2023 r. do19.05.2023 r. w godz pracy OEB.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od dnia 22.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. w  Urzędzie Miasta  Katowice .

Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę uzyskać można na stanowisku Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców  Urzędu  Miasta na I piętrze przy Rynku 1 w Katowicach lub pod numerem telefonu 32/25-93-634.

 Stosowne informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice:https://katowice.eu/mieszkanie-za-remont

Lokal na kulturę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta ogłasza konkurs na najem wolnych lokali użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach  pod nazwą "Lokal na kulturę".

Szczegóły dotyczące możliwości składania ofert oraz dostępne lokalizacje znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice: katowice.eu  Lokal na kulture

 

 Uprzejmie informujemy, iż w związku z zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017r. Dz.U.2017.380) nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym za 2016r. (PIT-36) kwot umorzonych zaległości.

ul. Chopina 8

Do tego, że Robert Hołda, nasz mistrz stolarstwa, potrafi pięknie odrestaurować drzwi, nikogo nie trzeba przekonywać. Wielokrotnie na naszej stronie internetowej dawaliśmy temu świadectwo.

Wczoraj o godz. 12 - ej zakończyło się głosowanie w  XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2015”.