Zamierzenia i plany

W dziale Zamierzenia i plany publikujemy wykazy planowanych zadań inwestycyjnych i remontów oraz informacje o projektach i programach długofalowych.