Co jakiś czas informujemy Państwa o zrealizowanych inwestycjach, przywróceniu świetności zabytkowym kamienicom, wyremontowanych klatkach schodowych, czy powstaniu umilających czas dzieciom placach zabaw. Niestety często  wskutek wybryków chuligańskich i aktów wandalizmu niszczone są efekty pracy wielu ludzi.