Regulaminy i instrukcje

Na tej stronie znajdą Państwo reulaminy i inne przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania KZGM.

Tytuł Wytworzony Udostępniony przez Odsłony
Regulamin organizacyjny KZGM - od 01.10.2022 r. 20-09-2022 Renata Fortuna Odsłon: 20
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w KZGM w Katowicach - obowiązuje od 04.05.2021r. 04-05-2021 Renata Fortuna Odsłon: 428
Regulamin korzystania z szafek bagażowych w Budynku Obsługi Podróżnych - Węzeł Sądowa w Katowicach 01-04-2021 Aleksandra Załuska Odsłon: 251
Regulamin korzystania z Budynku Obsługi Podróżnych (BOP) zlokalizowanego w Katowicach przy pl. Pętla na Łącznej 1 17-02-2021 Aleksandra Załuska Odsłon: 259
Regulamin korzystania z Budynku Obsługi Podróżnych (BOP) zlokalizowanego w Katowicach przy pl. Pętla Brynowska 1 17-02-2021 Aleksandra Załuska Odsłon: 245
Regulamin korzystania z Budynku Obsługi Podróżnych (BOP) zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Sądowej 5 11-02-2021 Renata Fortuna Odsłon: 217
Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach - obowiązujący od 1.10.2019 r. 27-09-2019 Aleksandra Załuska Odsłon: 576
Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków w zasobie lokalowym Gminy Katowice - od 16.04.2019 r. 16-04-2019 Agnieszka Szumska Odsłon: 618
Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków w zasobie lokalowym Gminy Katowice- od 01.02.2019 r. do 15.04.2019 r. 29-01-2019 Renata Fortuna Odsłon: 440
Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach- obowiązujący do 30.09.2019 r. 03-12-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 499
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w KZGM w Katowicach - obowiązuje do 03.03.2021r. 16-08-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 614
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 11-06-2018 Renata Fortuna Odsłon: 2038
Regulamin porządku domowego 25-02-2005 Henryk Główczak Odsłon: 6071
Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków w zasobie lokalowym Gminy Katowice- od 09.06.2016 r. do 31.01.2019 r. 01-07-2014 Agnieszka Szumska Odsłon: 3920
Regulamin rozliczania kosztów odbioru odpadów komunalnych z lokali użytkowych - obowiązuje od 01.01.2014 r. 16-12-2013 Agnieszka Szumska Odsłon: 3218