Poniżej prezentujemy wykaz wybranych robót budowlanych oraz prac projektowych planowanych do realizacji w 2014 roku przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2014

Lp.

Adres

Oddział Eksploatacji Budynków

Zakres prac

1

Grażyńskiego 60

1

Naprawa nawierzchni wraz z naprawą studzienki kanalizacyjnej

2

Grażyńskiego 74

1

Wykonanie nowego zasilania do budynku (rozdział energii od wspólnoty mieszkaniowej) 

3

Józefowska 83

1

Wymiana stropów w lokalach wraz z wykonaniem nadproża

4

Bytkowska 84

1

Remont schodów wejściowych

5

Sokolska 60

1

Naprawa nawierzchni wraz z naprawą studzienki kanalizacyjnej

6

Rysia 2

1

 

Remont elewacji

 

7

Katowicka 33a

1

Naprawa docieplenia na ścianie szczytowej

8

Józefowska 83

Gnieźnieńska 18

1

Wykonanie otworów nawiewnych w piwnicach

9

Le Ronda 2

Obr. Westerplatte 60,62

Mysłowicka 74

Hallera 58a

Pod Kasztanami 34

2

Remont schodów

10

Morawa 24a

Szabelniana 6

2

Tynkowanie ścian szczytowych

11

Pod Młynem 36

2

 

Podparcie ściany szczytowej, wzmocnienie podłoża i fundamentów, naprawy spękań ścian

 

12

 

Hallera 58

 

2

Przemurowanie pęknięć i remont schodów

13

Chopina 8 oficyna

3

Wymiana tynków zewnętrznych od strony ul. Słowackiego

14

Św. Jana 14

3

Wykonanie projektu i wzmocnienie stropów w piwnicy zgodnie z projektem

15

Warszawska 6

3

 

Remont balkonów

 

16

Młyńska 7

3

 

Naprawa tynków przyziemia

 

17

Opolska 3 – budynek frontowy

3

 

Malowanie klatki schodowej

 

18

Słowackiego 14

3

Montaż daszków, remont schodów zewnętrznych i malowanie bramy przejazdowej

19

Mikołowska 46a

4

Częściowa wymiana stropów

20

Kościuszki 42

4

Remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego - opracowanie dokumentacji projektowej

21

Krzywa 4

4

Wykonanie izolacji pionowej dla piwnic - opracowanie dokumentacji projektowej

22

Hetmańska 12

5

Remont podestów i balustrad

23

Asnyka 32 - Wieża Ciśnień

5

 

Roboty zabezpieczające

 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE POZA WPI NA ROK 2014

Lp.

Adres

Oddział Eksploatacji Budynków

Zakres prac

1

Iłłakowiczówny 17-27c

1

Wymiana nawierzchni i schodów w ciągu głównym. Wykonanie kanalizacji – I etap

2

Chopina 9

3

 

Remont kapitalny przejazdu - projekt

 

3

Gliwicka 13,13a

6

 

Remont przejazdu, współfinansowanie remontu podwórza

 

4

Kozielska 8

3

 

Remont kapitalny  podwórza

 

5

Wróblewskiego 37, 39,

39a, 41

1

Wyprowadzenie głównego zaworu gazu, remont balkonów z wymianą balustrad z płyt azbestowych

6

Modelarska 3

1

Wyprowadzenie głównego zaworu gazu

7

Mysłowicka 44

2

Wykonanie projektu na odwodnienie budynku

8

Lubeckiego 3

3

Dobudowa przewodów kominowych + remont kapitalny dachu

9

ul. Wiosny Ludów 81

2

 

Remont klatki schodowej

 

10

Dębowa 3

1

Wyposażenie budynku w instalację p.poż.

11

Warszawska 4/ Teatralna 7

3

Wyposażenie budynku w instalację p.poż.

12

3-go Maja 7

3

Wykonanie projektu dla wyposażenia budynku w instalację p.poż.

13

Drzymały 13

4

Wykonanie projektu remontu kapitalnego dachu

14

Plebiscytowa 25

4

Remont balkonów od strony frontowej, doprowadzenie instalacji domofonowej do bramy

 

15

Morawa 39

2

Wykonanie instalacji domofonowej

16

Warszawska 42

3

Współfinansowanie wykonania kotłowni gazowej i c.o.

17

Raciborska 14a

3

Termomodernizacja, dobudowa przewodów kominowych, remont dachu, remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznej - wykonanie robót budowlanych

18

Mariacka 3 front

3

 

Remont elewacji frontowej

 

19

Sienkiewicza 17

4

Remont kapitalny dachu, dobudowa przewodów kominowych, kompleksowy remont klatki schodowej

20

Sucharskiego 9

2

Remont pokrycia dachu i kominów

 

ZADANIA INWESTYCYJNE - WPI NA ROK 2014

Lp.

Adres

Oddział Eksploatacji Budynków

Zakres prac

 

Modernizacja budynków komunalnych

 

1

Wojewódzka 36, 38

4

Przebudowa budynków frontowych, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowa garaży, zagospodarowanie terenu

2

Krasińskiego 7/Brata Alberta 1

4

Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu

3

Stalmacha 18a

4

 

Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem podwórza

 

4

Katowicka 48a, 50

1

Termomodernizacja budynków wraz z dobudową przewodów kominowych, wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u., remontem dachów, kompleksowym remontem klatek schodowych

5

Św. Jana 10, 10a

3

 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej

 

6

Różyckiego 14c

4

Nadbudowa, rozbudowa budynku i przebudowa części budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

 

7

Morawa 119a

2

Remont i przebudowa budynku OSP Kostucha, z rozbudową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną

 

8

Radosna 35a, 35b, 35c

2

Zagospodarowanie terenu w obrębie budynków nr 35a, 35b, 35c wraz z instalacjami. Wykonanie robót budowlanych w budynku nr 35a. Przebudowa i rozbudowa budynku nr 35c

9

Kosmiczna 30, 31, 32, 33,    34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,    42, 43,

2

Termomodernizacja budynków mieszkalnych (ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów, wymiana stolarki otworowej, dobudowa przewodów kominowych, kompleksowy remont klatek schodowych, remont otoczenia) – opracowanie dokumentacji technicznej

 

Budownictwo mieszkaniowe - komunalne

 

10

Andrzeja 23a

4

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną

11

Kordeckiego 3, 4

4

Rozbiórka budynków, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną – wykonanie rozbiórkowych i przygotowawczych

 

Odpowiedzialna za treść: Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.