Poniżej prezentujemy wykaz wybranych remontów bieżących oraz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2015

Lp.

Adres

Oddział Eksploatacji Budynków

Zakres prac

1

Katowicka 3

1

Remont dachu papowego

2

Markiefki 55

1

Remont dachu papowego

3

Markiefki 96

1

Malowanie klatki schodowej

4

Grażyńskiego 74

1

Naprawa tynków zewnętrznych

5

Markiefki 77b

1

Remont schodów wejściowych do budynku wraz z zabudową drewnianą

6

Szczecińska 16 a-d

1

Remont schodów wejściowych do budynku

7

Szczecińska 18 a-e

1

Remont schodów wejściowych do budynku

8

Gnieźnieńska 4

1

Wymiana stropu – projekt

9

Gnieźnieńska 18

1

Wymiana stropu - projekt

10

Ordona 14

1

Montaż bram garażowych

11

Osiedlowa 2/5,2/6,2/11

2

Remont dachu

12

Giszowiec

2

Drobne naprawy blacharsko-dekarskie
w rejonie

13

Bednorza 22

2

Malowanie klatki schodowej

14

Techników 23a

2

Naprawa płyt balkonowych

15

Krakowska 136

2

Naprawa schodów

16

Wiosny Ludów 24

2

Wykonanie remontu WC

17

Morawa 39

2

Remont stropów

18

Starowiejska 13

3

Malowanie klatki schodowej

19

Rynek 8a,8b, 1-Maja 24,
1-Maja 40, 1-Maja 59

3

Remont schodów wejściowych do budynków

20

Mariacka 5

3

Wzmocnienie fundamentów ścian podłużnych wewnętrznych, naprawa pilastra i ścian korytarza na parterze

21

Pl. Miarki 1

4

Malowanie klatki schodowej

22

Hetmańska 1

5

Remont dachu i kominów

23

Kołobrzeska 1

5

Malowanie klatki schodowej

24

Gliwicka 59

6

Remont instalacji elektrycznej

25

Gliwicka 61

6

Remont instalacji elektrycznej

26

Marcina 6

6

Malowanie klatki schodowej

27

Gliwicka 102

6

Naprawa schodów

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015

Lp.

Adres

Oddział Eksploatacji Budynków

Zakres prac

1

Modrzewiowa 34

1

Remont balkonów

2

Katowicka 48a,50

1

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

3

Ścigały 55-57

1

Remont kapitalny dachu

4

Morawa 119a

2

Remont i przebudowa budynku OSP Kostuchna z rozbudową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - kontynuacja z 2014r.

5

Radosna 35 a-c

2

Zagospodarowanie terenu w obrębie budynków wraz z instalacjami, przebudowa i rozbudowa budynku 35c - kontynuacja z 2014r.

6

Obrońców Westerplatte 42-50 I etap

2

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

7

Morawa 24

2

Dobudowa przewodów wentylacyjnych, budowa pionów wod.-kan.

8

Kosmiczna 30-43

2

Remont i przebudowa budynków mieszkalnych

9

Chopina 9

3

Remont bramy, przejazdu

10

1 Maja 59

3

Remont dachu

11

Hałubki 1

3

Remont dachu

12

Paderewskiego 1

3

Remont dachu

13

Cynkowa 12

3

Wykonanie instalacji domofonowej

14

Warszawska 42

3

Budowa kotłowni gazowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej

15

3 Maja 36

3

Przebudowa lewej oficyny budynku mieszkalnego i zabezpieczenie budynku MDK

16

Stalmacha 26,26a

4

Wymiana instalacji gazowej wraz z przyłączem

17

Skłodowskiej 42

4

Dokumentacja na wykonanie przyłącza instalacji sanitarnej

18

Królowej Jadwigi 6

4

Dokumentacja na dobudowę przewodów kominowych

19

Plebiscytowa 37

4

Projekt wraz z wykonaniem rekonstrukcji klatki schodowej

20

Andrzeja 12

4

Wykonanie instalacji domofonowej

 

21

Wojewódzka 36-38

4

Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, budowa budynku mieszkalnego - kontynuacja z 2014r.

22

Stalmacha 18a

4

Przebudowa budynku mieszkalnego - kontynuacja z 2014r.

23

Różyckiego 14c

4

Kontynuacja robót budowlanych w części budynku nie objętym wykonaną przebudową i nadbudową-kontynuacja robót budowlanych z roku 2014

24

Andrzeja 23

4

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

25

Kordeckiego 3,4

4

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - kontynuacja  2014r.

26

Sienkiewicza 13 / Dąbrowskiego 9

 

4

Przebudowa dachu, dobudowa przewodów kominowych, wymiana instalacji wew.

27

Słupska 22

5

Remont kapitalny dachu

28

Mruczka 5

5

Rekonstrukcja klatki schodowej

29

Piotrowicka 30a

5

Rekonstrukcja klatki schodowej

30

Głogowska 12

5

Rekonstrukcja klatki schodowej

31

Gliwicka 4

 

6

Budowa przewodów kominowych, remont balkonów i stropów

 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ KZGM W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2015

Lp.

Adres

Oddział Eksploatacji Budynków

Zakres prac

1

Adamskiego/Koszarowa/Uniwersytet Ekonomiczny

4

Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka w rejonie

2

Broniewskiego 1,1a,1b,3

1

Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców etap I

3

Okrzei, Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Sokolska

1

Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej

4

Misjonarzy Oblatów 26-26f

1

Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą

5

Łącznik Le Ronda - Techników

2

Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym-łącznik Le Ronda - Techników

6

Rejon: Zielonogórska 36-44, Kołobrzeska 17 i 19-23, Świdnicka 35-41, MOPS Świdnicka 35a

5

Rewitalizacja skweru osiedlowego

7

Słupska 1

5

Budowa przejazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej

8

Pomiędzy Piotrowicką 24 a Piotrowicką 26b-c

5

Budowa parkingu dla samochodów osobowych

Odpowiedzialna za treść: Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.