Poniżej prezentujemy wykaz wybranych remontów bieżących oraz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2016

Lp.

Adres

Oddział Eksploatacji Budynków

Zakres prac

1

Raciborska 13

3

Wymiana stropu

2

Kozielska 12

3

Wymiana stropu

3

KZGM

1-6

Roboty zduńskie

4

Józefowska 31,31a

1

Malowanie klatki schodowej

5

Oswobodzenia 75

2

Malowanie klatki schodowej

6

Bednarska 15

2

Malowanie klatki schodowej

7

Warszawska 53,53a

3

Malowanie klatki schodowej

8

Plebiscytowa 37a

4

Malowanie klatki schodowej

9

Bugli 2

4

Malowanie klatki schodowej

10

Boya-Żeleńskiego 94

5

Malowanie klatki schodowej

11

Bielska 30

5

Malowanie klatki schodowej

12

Zarębskiego 7a

6

Malowanie klatki schodowej

13

Gliwicka 120

6

Malowanie klatki schodowej

14

Czecha 3 i 6

3

Rozbiórka garaży

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016

Lp.

Adres

Oddział Eksploatacji Budynków

Zakres prac

1

Obrońców Westerplatte 42-50 I etap

2

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

2

Katowicka 48a,50

1

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

3

Francuska 80

4

Wymiana instalacji elektrycznej

4

Sienkiewicza 19 /Jagiellońska 21

4

Rekonstrukcja klatki schodowej

5

Gliwicka 83

6

Rekonstrukcja klatki schodowej

6

Plebiscytowa 4

4

Rekonstrukcja klatki schodowej

7

Gnieźnieńska 4

1

Remont kapitalny dachu

8

Przelotowa 11

2

Remont kapitalny dachu

9

1 Maja 24

3

Remont kapitalny dachu

10

Grunwaldzka 3

5

Remont kapitalny dachu

11

Zarębskiego 5a

6

Remont kapitalny dachu

12

M. Skłodowskiej -Curie 42

4

Wymiana instalacji gazowej

13

Warszawska 42

3

Montaż instalacji C.O.

14

Gliwicka 148

6

Wykonanie zabezpieczenia p.poż (kontynuacja zadania z 2015r.), wykonanie robót budowlanych

 

15

Radosna 35 a,b,c

2

Adaptacja zabytkowego magla i remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku nr 35a (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014r.)

 

16

Kosmiczna 30-43

 

2

Remont i przebudowa budynków mieszkalnych

 

17

3-ego Maja 36

 

3

Przebudowa budynku oficyny (zakończenie robót rozpoczętych w 2015r.), rozszerzenie zadania o przebudowę trzech wolnych lokali mieszkalnych w budynku frontowym – opracowanie dokumentacji technicznej
i wykonanie robót budowlanych

18

Mikołowska 11,13

 

3

Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z remontem podwórza – zakończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2015r

19

Plebiscytowa 4, 4a

 

4

Roboty rozbiórkowe wraz z zagospodarowaniem podwórza, rekonstrukcja klatki schodowej i bramy przejazdowej

20

Bromboszcza 12

 

5

Termomodernizacja budynku mieszkalnego - opracowanie dokumentacji technicznej

21

Słupska 22

 

5

Termomodernizacja budynku mieszkalnego - opracowanie dokumentacji technicznej

22

Szeligiewicza 3c

 

4

Termomodernizacja budynku mieszkalnego, naprawa balkonów, rekonstrukcja klatki schodowej, dobudowa przewodów kominowych, przebudowa instalacji gazu, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. - opracowanie dokumentacji technicznej

23

Powstańców 7, 9

 

4

Likwidacja podziemnej kotłowni wraz z zabezpieczeniem sieci podziemnych - wykonanie dokumentacji techniczne

24

Drzymały 13

 

4

Remont kapitalny dachu, dobudowa przewodów kominowych, rekonstrukcja klatki schodowej - wykonanie dokumentacji technicznej

25

3-ego Maja 7

 

3

Zabezpieczenie p.poż, wykonanie wentylacji, wymiana stropu nad piwnicą, wymiana instalacji elektrycznej – opracowanie dokumentacji technicznej

26

Radosna 4/2, 6, 30/1, 30/2, 31/1, 39/2

 

2

Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji – opracowanie dokumentacji technicznej

27

Królowej Jadwigi 6

 

4

Dobudowa przewodów kominowych, wykonanie centralnego ogrzewania - opracowanie dokumentacji technicznej

28

Astrów 3 / Różana

 

4

Odtworzenie muru oporowego - opracowanie dokumentacji technicznej

 

 

29

Karola 3

3

Przebudowa budynku mieszkalnego – opracowanie dokumentacji technicznej

 

30

Francuska 59, 59a, 59b

4

Modernizacja drogi wewnętrznej - opracowanie dokumentacji technicznej

 

31

Graniczna 42

 

3

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku użytkowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Wesołe siódemki" - opracowanie dokumentacji technicznej

 

32

Pod Kasztanami 33, 34

 

2

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, naprawa elewacji, zagospodarowanie otoczenia - opracowanie dokumentacji technicznej

 

33

Pl. Powstańców 6, 7, 8

2

Wyburzenie budynku użytkowego, zagospodarowanie trenu wokół budynków mieszkalnych - opracowanie dokumentacji technicznej
na zagospodarowanie

 

34

Opolska 9b, 9c

3

Przebudowa lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych – opracowanie dokumentacji technicznej

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ KZGM W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016

Lp.

Adres

Oddział Eksploatacji Budynków

Zakres prac

1

KZGM

1-6

Usunięcie nielegalnych napisów na budynkach
i innych obiektach

2

Przebudowa podwórza przy ul. Jordana-Curie Skłodowskiej -Poniatowskiego

4

Przebudowa elementów podwórka pomiędzy kamienicami, renowacja zieleńca

3

Utworzenie skweru „Zielony Zakątek”
przy ul. Tysiąclecia 86b i 90

6

Utworzenie skweru „Zielony Zakątek”, skwer ma pełnić funkcję wypoczynkową
i rekreacyjną, posiadać będzie ławki, stoliki, huśtawki ogrodowe, oświetlenie i mnóstwo zieleni

4

Koszutka Przyjazna Mieszkańcom” –
etap drugi

1

Budowa miejsc parkingowych
oraz odpoczynku
i rekreacji
dla mieszkańców w rejonie budynków
przy ul. Broniewskiego 1, 1a, 1b, 3 i ul. Sokolskiej 61 oraz w rejonie ulic Okrzei, Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów i Sokolskiej

5

Miejsca postojowe przy ul. Wajdy

1

Wykonanie nowych miejsc parkingowych
wraz z zielenią izolacyjną
w rejonie ul. Wajdy

Odpowiedzialna za treść: Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 grudzień 2016 18:38 Renata Fortuna