Poniżej prezentujemy wykaz wybranych robót budowlanych oraz prac projektowych planowanych do realizacji w 2013 roku przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

 Odpowiedzialna za treść: Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

 

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2013

 

Lp

Adres

EB

Zakres prac

1

Markiefki 70

1

remont pokrycia, przemurowanie kominów wymiana orynnowania

2

Gnieźnieńska 18

1

przemurowanie kominów, wymiana obróbek

3

Działkowa 25

2

remont pokrycia dachowego

4

Pod Kasztanami 36/1

2

remont pokrycia dachowego

5

Wiosny Ludów 23-37

2

remont pokrycia dachowego

6

Paderewskiego 1

3

naprawa pokrycia dachowego

7

Waleriana 2

3

naprawa pokrycia + częściowo kominy

8

Lubeckigo 2

3

remont pokrycia dachowego

9

Mikołowska 45, 46 A

4

naprawa pokrycia, elementów odwodnienia, obróbek

10

Kłodnicka 85c

5

naprawa dachu , wymiana obróbek blacharskich , wymiana rynien , rur spustowych

11

Piotrowicka 85c

5

naprawa dachu , wymiana obróbek blacharskich

12

Armii Krajowej 93

5

naprawa dachu i wymiana obróbek blacharskich

13

Opolska 13a

6

obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

14

Gliwicka 223

6

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, tynki na kominach

15

Gliwicka 141

6

remont dachu

16

Modelarska 9

1

kanalizacja zewnętrzna niedrożne studnie na podwórku do przemurowania

17

Rysia 3

1

remont instalacji elektrycznej - ZABEZPIECZENIE PRZED DEWASTACJAMI I KRADZIEŻAMI PRĄDU

18

Wojewódzka 16a

4

wymiana instalacji elektrycznej - klatka schodowa

19

Francuska 80

4

wymiana instalacji elektrycznej - klatka schodowa

20

Jagiellońska 36

4

wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej

21

Słoneczna 24

1

wyburzenie części budynku

 

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2013 R. – BUDYNKI SKARBU PAŃSTWA

 

1

 

Gen. Jankego 272

5

opracowanie projektu budowlanego  termomodernizacji budynku

2

 

Hetmańska 12

5

remont dachu wraz z obróbką blacharską i przemurowaniem kominów oraz podestów na klatce schodowej i balustrad. Wykonanie nowego podestu na klatce schodowej - parter

3

 

Mariacka 13a

3

remont pokrycia dachu i kominów

4

 

Piotrowicka 62

5

termomodernizacja budynku wraz z projektem

5

 

Piotrowicka 100

5

projekt dobudowy kominów oraz remontu stropów

6

 

Warszawska 19

3

remont klatki schodowej ( wraz z remontem drzwi wejściowych), wraz z wymianą instalacji elektrycznej w klatce schodowej, oraz przetarcie i uzupełnienie spękań na gzymsie podokapowym

 

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POZA WPI NA ROK 2013 R.

 

1

Plebiscytowa 23

4

remont nawierzchni podwórza

2

Modelarska 9

1

remont klatki schodowej

3

Laskowskiego 2

5

remont klatki schodowej

4

Cynkowa 18-18e

3

dobudowa przewodów kominowych

5

Młodzieżowa 18

2

remont kapitalny dachu

6

Działkowa 4/1

2

remont kapitalny dachu

7

Przyjazna 28

2

remont kapitalny dachu

8

Plebiscytowa 25

4

remont kapitalny balkonów

9

PCK 3

4

remont kapitalny balkonów

10

Iłłakowiczówny 17-27c

1

opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remontem nawierzchni ciągów komunikacyjnych, wykonaniem parkingu wraz z zieleńcami

11

Le Ronda 21

2

wykonanie łącznika dla ruchu pieszego pomiędzy ul. Techników oraz Le Ronda

12

Mysłowicka 54,56

2

remont kapitalny dachu

13

Mysłowicka 66,68

2

remont kapitalny dachu

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.