Kto jest administratorem danych osób odwiedzających stronę internetową KZGM?

Administratorem danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM) z siedzibą w Katowicach 40-126, ul. Grażyńskiego 5. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
KZGM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu w sprawie przetwarzania danych pisemnie lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • personalizacji mapy – zapamiętanie wybranych warstw, punktów dodanych do ulubionych obiektów,
 • personalizacji wyglądu – dla osób zmieniających kontrast, wielkość czcionek,
 • komunikacji – w przypadku wysłania maila na podane na Stronie adresy e-mail,
 • założenia konta użytkownika – jeśli użytkownik zdecyduje się na taką opcję.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę w formie jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, np. przechowywanie plików cookies.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych osobowych (gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania, m.in. gdy osoby kwestionują prawidłowość danych osobowych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego podmiotu,
 6. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody (dotyczy danych podanych dobrowolnie, które nie są wymagane przepisami prawa) informujemy, iż może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w zakresie wymaganym do prawidłowego wyświetlania Strony. Więcej na ten temat w Polityce prywatności.

Pozostałe informacje

Nie przetwarzamy danych osobowych w państwach poza EOG. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 luty 2024 13:54 IOD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2024 13:54 IOD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2024 13:55 IOD