Monitoring wizyjny został uruchomiony przez KZGM w następujących lokalizacjach (zarówno wewnątrz budynków, jak i wokół nich):

 1. ul. Grażyńskiego 5 w Katowicach
 2. ul. św. Jana 10
 3. Rynek 13
 4. ul. Warszawska 19
 5. ul. 3 Maja 36
 6. ul. Kossutha 11.

Kto jest administratorem danych osób na nagraniach z monitoringu?

Administratorem danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM) z siedzibą w Katowicach 40-126, ul. Grażyńskiego 5. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
KZGM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu w sprawie przetwarzania danych pisemnie lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego?

Celem przetwarzania danych jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz zapewnienie ochrony mienia komunalnego (art. 6 ust. 1 lit. c. oraz e. RODO*). Podstawa prawna: art. 9a oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym. W przypadku np. aktów wandalizmu postępowanie będzie prowadzone przez Straż Miejską lub Policję.

Jakie prawa mają osoby, których wizerunek zostanie utrwalony na nagraniach z monitoringu?

Prawa osób, których dane są przetwarzane na nagraniach z monitoringu:

 • prawo dostępu do nagrań – ograniczone ochroną praw i wolności innych osób znajdujących się na nagraniu;
 • prawo żądania usunięcia danych - jeśli nagranie nie stanowi dowodu w sprawie;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – np. jeśli nagranie jest potrzebne osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub do czasu rozpatrzenia sprawy przez organ nadrzędny;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba, że interes Administratora danych będzie miał charakter nadrzędny nad interesami osoby, która wystąpi z takim sprzeciwem;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Jak długo przetwarzamy dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego?

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Okres ten w poszczególnych obiektach wynosi:

ul. Grażyńskiego 5 - 5 dni,
ul. św. Jana 10, ul. Warszawska 19 i ul. 3 Maja 36 - 14 dni,
Rynek 13 - 30 dni,
ul. Kossutha 11 - 3 dni.
Po tym czasie nagrania monitoringu są usuwane poprzez nadpisanie nowym materiałem. Przechowywanie może ulec wydłużeniu do prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania incydentów stanowią dowód.

Kto może być odbiorcą danych pochodzących z monitoringu wizyjnego?

Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku są: agencje ochrony osób i mienia zabezpieczające tereny i budynki i obsługujące bieżący obraz monitoringu wizyjnego. W razie potrzeby potencjalnymi odbiorcami danych w postaci wizerunku mogą być podmioty serwisujące na zlecenie KZGM systemy informatyczne oraz urządzenia, wykorzystywane przy przetwarzaniu danych, podmioty zabezpieczające fragmenty nagrań z monitoringu, a także podmioty świadczące usługi prawne.
Możemy również przekazywać dane osobowe sądom, organom ścigania, straży miejskiej i organom administracji publicznej, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z przepisami prawa.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przebywanie na terenie KZGM, objętym monitoringiem wizyjnym, powoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez KZGM. Sprzeciw wobec objęcia swojego wizerunku monitoringiem jest równorzędne z brakiem możliwości przebywania na tym terenie. Obiekty monitorowane zostały oznaczone piktogramami z symbolem kamery.

 

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 luty 2024 12:02 IOD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2024 12:02 IOD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2024 12:02 IOD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2024 12:04 IOD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2024 12:04 IOD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2024 12:05 IOD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2024 12:06 IOD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2024 12:08 IOD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2024 12:09 IOD
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 marzec 2024 12:47 IOD