Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0114/2/2004
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2004r.
z dnia:
3 grudnia 2004 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Agnieszka Szumska

Szczegółowe informacje

Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2004 roku przez:

URZĄD MIASTA KATOWICE dn. 27.01.2004r.- kontrola doraźna w sprawie zasadności i celowości przeznaczenia do remontu budynku przy ul. Wojewódzkiej 42w Katowicach - nie wydano zaleceń pokontrolnych

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY dn. 23.08.2004r. - Kontrola wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez KZGM-  nie wydano zaleceń pokontrolnych

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY dn. 27-28.09.2004r.Kontrolę przeprowadzono w celu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie uprawnień pracowników zwiazanych z rodzicielstwem oraz w celu realizacji tematu: równe traktowanie kobiet i mężczyzn w stosunkach pracy.

W toku kontroli ustalono, że we wnioskach pracowników o udzielenie urlopu wychowawczego nie zawsze wskazane są pełne okresy planowanego przez pracowników urlopu wychowawczego. podjęto stosowne działania, mające na celu przestrzeganie i stosowanie paragr. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MGPiPS z dnia 16.12.2003r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Opolu, dn. 6.12.04-4.01.05r. Gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz infrastrukturą techniczną obszaru "Starego Giszowca" w Katowicach w latach 2002-2004.-  nie wydano zaleceń pokontrolnych

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna w Dziale Kontroli Wewnętrznej KZGM ul. Grażyńskiego 5 pok 24


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.