Organizacja i zarządzanie

W dziale Organizacja i zarządzanie znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej i kompetencjach komórek organizacyjnych KZGM, informacje na tematów audytów i kontroli przeprowadzonych w KZGM oraz informacje o prowadzonych i dostępnych w KZGM rejestarch akt i archiwach.

Tytuł Wytworzony Udostępniony przez Odsłony
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 25-03-2021 Renata Fortuna Odsłon: 6023
Struktura organizacyjna KZGM 03-08-2011 Agnieszka Szumska Odsłon: 9100
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierowników 03-11-2011 Daria Siudyka Odsłon: 21631
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników 03-11-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6686
Organizacja i zarządzanie KZGM 22-10-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6740
Zakres, organizacja i zasady działania komórek organizacyjnych 03-08-2011 Daria Siudyka Odsłon: 7194
Kontrole przeprowadzone w 2023 roku 28-03-2024 Agnieszka Szumska Odsłon: 99
Kontrole przeprowadzone w 2022 roku 28-04-2023 Agnieszka Szumska Odsłon: 268
Kontrole przeprowadzone w 2021 roku 29-04-2022 Agnieszka Szumska Odsłon: 526
Kontrole przeprowadzone w 2020 roku 19-02-2021 Agnieszka Szumska Odsłon: 746
Kontrole przeprowadzone w 2019 roku 12-02-2020 Agnieszka Szumska Odsłon: 615
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2018 11-03-2019 Agnieszka Szumska Odsłon: 758
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2018 20-08-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 774
Kontrole przeprowadzone w 2017 roku 16-08-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 971
Kontrole przeprowadzone w 2016 roku 20-01-2017 Renata Fortuna Odsłon: 1711

Podkategorie

W dziale Struktura organizacyjna udostępniamy informacje o organizacji wewnętrznej KZGM, wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych, zakresie ich kompetencji oraz dane kontaktowe.

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

W tej części Biuletynu zostały umieszczone informacje o prowadzonych w KZGM  archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.