Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny KZGM w Katowicach. Organizacja wewnętrzna KZGM wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

W KZGM działają następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, oznaczone symbolami i przedstawione graficznie w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego KZGM:

  1. Dyrektor - DN:
  2. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych - DT:
  3. Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych - DE:
  4.  Główny Księgowy - GKF:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 grudzień 2016 14:36 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2016 05:36 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 maj 2017 09:51 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 wrzesień 2017 07:30 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 08:41 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 maj 2018 14:22 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 luty 2022 14:12 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 luty 2022 14:13 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 kwiecień 2023 13:33 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 kwiecień 2023 13:35 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 kwiecień 2023 13:39 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 listopad 2023 08:31 Agnieszka Szumska