KZGM

W tym dziale zgromadziliśmy podstawowe informacje o KZGM - dane o statusie prawnym, przedmiocie działania, zasadach stanowienia prawa wewnętrznego, zasadach ustalania programów i planów pracy, zasadach finansowania działalności, zasadach prowadzenia kontroli zarządczej.

Tytuł Wytworzony Udostępniony przez Odsłony
Oddziały Eksploatacji Budynków 29-11-2016 Renata Fortuna Odsłon: 11448
Podstawowe dane 24-11-2016 Renata Fortuna Odsłon: 164096
Ważne adresy 18-11-2011 Renata Fortuna Odsłon: 11613
Jak do nas dojechać 05-11-2011 Renata Fortuna Odsłon: 11059
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 03-11-2011 Agnieszka Szumska Odsłon: 24311
Zadania KZGM 19-08-2011 Daria Siudyka Odsłon: 10911
IOK - Internetowa Obsługa Kontrahenta 23-11-2015 Renata Fortuna Odsłon: 7912
Płatności 03-02-2013 Agnieszka Szumska Odsłon: 10671
ePUAP 21-01-2015 Daria Siudyka-Mencel Odsłon: 7016
Godziny pracy KZGM 23-10-2011 Daria Siudyka Odsłon: 17913
Skargi i wnioski 17-10-2011 Daria Siudyka Odsłon: 16170
Dyżury awaryjne 16-08-2011 Daria Siudyka Odsłon: 15961

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o KZGM: dane adresowe, informacje o statusie prawnym, przedmiocie i zakresie działania.

W dziale Przedmiot i zasady działania zamieszczamy informacje o przedmiocie i zakresie działania KZGM, zasadach stanowienia prawa wewnętrznego, zasadach ustalania programów i planów pracy, zasadach finansowania działalności, zasadach prowadzenia kontroli zarządczej.

W dziale Obsługa klientów znajdują sie informacje o zasadach obsługi klientów i kontrahentów KZGM, sposobach załatwiania spraw, skarg, wniosków, zgłaszania awarii, obsługi internetowej.