KZGM w Katowicach pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00. Przyjmowanie stron odbywa się w dniach i godzinach pracy Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, z zastrzeżeniem:

  • w środy strony przyjmowane są do godz. 13:00
  • w Oddziałach Eksploatacji Budynków wyznaczeni pracownicy przyjmują strony w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do godz. 17:00.

Dyrektor i jego zastępcy przyjmują interesantów w każdy piątek od godz. 8:00 do godz. 10:00.

Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują strony w ramach skarg i wniosków w piątki od godz. 8:00 do godz. 10:00.

Wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy przyjmują strony w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do 16:00.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2016 01:17 Renata Fortuna