Każdy obywatel ma prawo składania wniosków i skarg. Skargi i wnioski można składać drogą pisemną, a także bezpośrednio.

Każdy obywatel ma także prawo składania skarg dotyczących między innymi: zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności, naruszenia praworządności, naruszenia interesów skarżących, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, nienależytego załatwienia wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie.

Dyrektor KZGM i jego zastępcy przyjmują interesantów w każdy piątek od godz. 8:00 do godz. 10:00.

Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują strony w ramach skarg i wniosków w piątki od godz. 8:00 do godz. 10:00.

Wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy przyjmują strony w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do 16:00.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2016 01:16 Renata Fortuna