Każdy obywatel ma prawo składania wniosków i skarg. Skargi i wnioski można składać drogą pisemną, a także bezpośrednio.

Każdy obywatel ma także prawo składania skarg dotyczących między innymi: zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności, naruszenia praworządności, naruszenia interesów skarżących, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, nienależytego załatwienia wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie.

 

od 01.10.2022 r. zmiana w przyjmowaniu stron:

Dyrektor KZGM  oraz jego zastępcy, a także Kierownicy komórek organizacyjnych 

przyjmują strony w ramach skarg i wniosków 

w czwartki od godz.  13.30- do godz. 15.30 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2016 01:16 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 czerwiec 2022 14:20 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 wrzesień 2022 14:14 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 luty 2023 13:40 Agnieszka Szumska