Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0910/3/2009
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2009 r.
z dnia:
1 kwietnia 2009 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Agnieszka Szumska

Szczegółowe informacje

I. W okresie od stycznia do marca 2009r. w KZGM w Katowicach miały miejsce dwie kontrole zewnętrzne:

1) dnia 10.02.2009r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Poruszono tematykę:

-porównania wydatków i dochodów budżetowych w latach 2008-2009 z uwzględnieniem zatrudnienia,

-działań restrukturyzacyjnych 2007/2008,

-sposobu obsługi nieruchomości od strony technicznej i porządkowej.

W wyciągu z protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.02.09r. nie stwierdzono nieprawidłowości.

2) w dniach od 20.02-23.02.2009r. miała miejsce kontrola z zakresu wybranych zagadnień prawa pracy, przeprowadzona przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

W protokole z dnia 23.02.br.stwierdzono dwie niezgodności:

- nie udzielono pisemnej informacji pracownikowi co do sposobu załatwienia jego wniosku

- nie udokumentowano faktu szkoleń kadry zarządzającej w zakresie BHP

Niezgodności niezwłocznie usunięto.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.