Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0910/4/2009
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2009 r.
z dnia:
14 lipca 2009 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Barbara Oborny

Szczegółowe informacje

I. W okresie od kwietnia do czerwca 2009 r. w KZGM w Katowicach miały miejsce dwie kontrole zewnętrzne:

W dniach 20.05.2009r.- 08.06.2009r. Wydział Budynków i Lokali UM przeprowadził kontrolę 5% dochodów i wydatków planowanych w 2009r. przez KZGM w Katowicach.

- W wyniku kontroli zalecono wprowadzenie zarządzenia dot. ekspozycji reklam na budynkach stanowiących współwłasność osób prywatnych oraz miasta K-ce oraz w zarzadzie tymczasowym w zakresie ustalenia stawek, jakie obowiazują w budynkach KZGM oraz zróżnicowania ich pod względem realizacji budynku- WYKONAN0

- zaktualizować załączniki do umów najmu dot kaucji powołujących nieobowiązujące zarządzenie Prezydenta Miasta K-ce- W TRAKCIE REALIZACJI

- zatwierdzenie regulaminu dot. jednolitych zasad rozliczania najemców z tyt odbioru odpadów - W TRAKCIE REALIZACJI

- odnotowywanie w formie protokołu wyrywkowych kontroli, zgodnie z poleceniem służbowym - W TRAKCIE REALIZACJI

2. w dniach 14.04.2009r.-18.05.2009r. inspektorzy Wydziału Audytu i Kontroli UM przeprowadzili kontrolę doraźną dot. gromadzenia i wydatkowania środków publicznych w początkowej działalności jednostki oraz sprawdzenia podjętych działań dot. usunięcia nieprawidłowości wykazanych na dzień 31.12.2008r.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.06.2009r. stwierdzono nieprawidłowości i wydano stosowne zalecenia do wykonania. Dnia 01.07.br., do UM przesłano odpowiedż w sprawie realizacji zaleceń przez KZGM

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.