Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0910/2/2008
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2008 r.
z dnia:
3 lipca 2008 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Henryk Główczak

Szczegółowe informacje

W II kwartale 2008r. zostały przeprowadzone następujące kontrole zewnętrzne:

1) Czynności sprawdzające przeprowadzone dnia 21.04.2008r. na podstawie ustawy z dnia 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej, przez Urząd Kontroli Skarbowej, dotyczące prawidłowości i rzetelności rozliczania transakcji zawartych z podatnikiem: REMUS II s.c., ul. Hutnicza 58/14, 43-100 Tychy.

Protokół z tej kontroli nie zawiera uwag i zaleceń.

2) ”Kontrola 5% przychodów i wydatków planowanych przez KZGM – w likwidacji”, przeprowadzona w dniach 05.05.-16.05.2008 r. przez Urząd Miasta Katowice -Wydział Budynków i Lokali.

Zalecenia pokontrolne z 12.06.08 r. dotyczące sporządzenia rejestru znaków opłat sądowych wg stanu na 31 grudnia lub 02 stycznia każdego roku w celu ustalenia kwoty środków pieniężnych w znakach są obecie realizowane.

3) ”Wyjaśnienie sprawy dotyczącej wniosku o umorzenie wierzytelności KZGM-u w likwidacji, w stosunku do (...) z tytułu używania lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w Katowicach”, prowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli UM Katowice w dniach 06.05.- 08.05.2008r.

W protokole z kontroli nie udokumentowano nieprawidłowości.

W związku z zaleceniami pokontrolnymi wdrożono stosowne działania.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.