Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0910/1/2008
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2008 r.
z dnia:
9 czerwca 2008 r.
przechowuje:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Jacek Stawowy

Szczegółowe informacje

W I kwartale 2008 r. została przeprowadzona kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Chorzowie.Jej zakres obejmował „Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na Ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiazany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (...)”

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.