Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0114/1/2004
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2003r.
z dnia:
30 kwietnia 2004 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Agnieszka Szumska

Szczegółowe informacje

W 2003 roku w KZGM przeprowadzono nastepujące kontrole:

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY w dniach 28.05, 09.06.Kontrolą objęto prace budowlane na budynku Lubeckiego 3 w Katowicach oraz stolarnię w Oddziale Remontowym, warsztaty samochodowe i mechaniczne Oddziału Sprzętu i Transportu

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY w dniu 8 i 9 07. Kontrola dotyczyła warunków pracy na terenie Oddziału Remontowego

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY w dniu 12. 09. Kontrolą obięto prawidłowość prowadzenia prac remontowych w budynku przy ul. Sołtysiej 25 w Katowicach

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY w dniu 18. 12.2003 r oraz 07.01.2004 r. Kontrolą objęto wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze oraz techniczne bezpieczeństwa pracy.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wniosków i opinii podmiotów kontrolujących dostępne są do wglądu w Dziale Kontroli Wewnętrznej KZGM Grażyńskiego 5 pok 20


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.