Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0173/49/2013
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2012 r.
z dnia:
07 lutego 2013 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Barbara Oborny

Szczegółowe informacje:

Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice w okresie od 05.11.2012 r. do 30.11.2012 r. w ramach II etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej przeprowadził kontrolę dotyczącą:

- weryfikacji wykonania zaleceń pokontrolnych z I etapu kontroli w 2012 r.,  

- przestrzegania procedur kontroli przez KZGM w Katowicach,

- działalności Zakładu pod kątem wybranych obszarów wynikających ze standardów kontroli zarządczej,

- wydatków obejmującą okres od stycznia do listopada 2012 r.

W następstwie kontroli wydano 8 zaleceń pokontrolnych (6 polecono realizować na bieżąco, a 2 zalecenia należy zrealizować do rozpoczęcia I etapu kontroli zarządczej w 2013 r.), które zawarto w Protokole z II etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej przeprowadzonej w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach oraz w „Wystąpieniu pokontrolnym” BD.IV.1711.5.2012.KB z dnia 31.12.2012 r. Dotyczyły one precyzyjnego wypełniania dokumentów z obszaru udzielania ulg w spłacie zadłużenia oraz gromadzenia wniosków o udzielenie ulgi, zaktualizowania kart pracy samodzielnych stanowisk, dokonania przeglądu Książek Obiektów Budowlanych pod kątem kompletności wpisów oraz załączników do KOB, ujednolicenia zasad archiwizacji protokołów dołączanych do KOB, dopilnowania terminowego dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego pracowników Oddziałów Eksploatacji Budynków pod kątem zasad prowadzenia KOB i dokonywania wpisów.

O czynnościach podjętych w KZGM w Katowicach mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych poinformowano Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice pismem NK.0340.02.2013.DS z dnia 31.01.2013 r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.