W załączeniu zamieszczamy wzór Oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących/użytkujących lokal/pomieszczenie

Oświadczenie  wprowadza się w celu realizacji zapisów zawartych
w obowiązujących umowach najmu oraz w związku z wymogami prawa.

Zakład zobowiązany jest do  zapewnienia  kompleksowej obsługi zarządzanego zasobu mieszkaniowego i użytkowego będącego w dyspozycji Miasta Katowice, jak i realizacji obowiązku ustalenia ewentualnych należności Miasta Katowice jako jednostki samorządu terytorialnego lub innych podmiotów jako właścicieli zarządzanych przez KZGM nieruchomości wraz z podjęciem stosownych działań w przypadku ustalenia należności. Aby wykonać powyższe obowiązki i powierzone zadanie realizowane w interesie publicznym, Zakład musi być w stanie zweryfikować, czy korzystanie z lokalu/pomieszczenia odbywa się na zasadach określonych w umowie, tzn. m. in. czy z lokalu/pomieszczenia korzystają osoby do tego uprawnione, a także kto do kręgu tych osób należy. W tym celu Zakład wymaga od najemcy/użytkownika, który wskazuje liczbę osób z nim zamieszkujących/użytkujących lokal/pomieszczenie, podania danych osobowych tych osób.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Oświadczenie pdf 144.50 KB Agnieszka Szumska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 20 marzec 2020 12:09 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 marzec 2020 12:12 Agnieszka Szumska