Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0910/1/2010
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2010 roku
z dnia:
15 lipca 2010 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Agnieszka Szumska

Szczegółowe informacje

W ww. okresie w KZGM przeprowadzono 2 kontrole zewnętrzne. Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice przeprowadził, w ramach I etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej, w okresie od 26.05 br. kontrolę dotyczącą najmu lokali mieszkalnych
i użytkowych w EB 3 i EB 5, ustalenia i stosowania systemu kontroli zarządczej
w jednostce, w tym zidentyfikowania ryzyk w obszarach działania KZGM. Na dzień 14.07. br. nie wpłynęły zalecenia pokontrolne.

W dniu 17.06.2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach przeprowadził kontrolę warunków pracy. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowy
stan sufitów w toalecie i pomieszczeniu natrysku w Archiwum zakładowym
przy ul. Mieszka I 2. Ustalono termin usunięcia nieprawidłowości do dnia 21.12.2010 r.


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.