Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP KZGM w Katowicach
Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 2 oraz ust. 4 pkt. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, prowadzonym w ramach strony WWW podmiotu, zgodnie z §9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.


Przejście do odpowiednich pozycji Biuletynu odbywa się poprzez rozwinięcie menu głównego znajdującego się na górze strony, które może zawierać podmenu z pozycjami (istnienie podmenu oznaczone jest czarną strzałką - trójkątem znajdującym się na końcu pozycji menu głównego). Pozycja menu głównego pozostaje niezmienna przez cały czas nawigacji po stronie, wszelkie zmiany treści następują w oknie głównym przeglądarki. Pobieranie plików dostępnych na niektórych podstronach możliwe jest poprzez kliknięcie linku (łącza) z napisem "pobierz" lub "pobierz plik" umieszczonego obok nazwy pliku. W zależności od typu pliku, do jego odczytania niezbędne jest posiadanie programów obsługujących formaty plików Adobe Acrobat Reader czy pakiet Open Office (np. DOC, XLS, PDF, ODT, ODS).


Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej KZGM w Katowicach składa się z kilku podstawowych elementów:
1. Menu podstawowego (na samej górze strony – pod logiem KZGM w Katowicach) zawierającego rozwijane odsyłacze do:
1.1. strony startowej („START”),
1.2. informacji podstawowych o KZGM w Katowicach „O KZGM”, a w rozwinięciu podstrony:

 • „ZADANIA KZGM”,
 • „NAGRODY I WYRÓŻNIENIA”,

1.3. aktualności „AKTUALNOŚCI” a w rozwinięciu podstrony:

 • „ WYDARZENIA I INICJATYWY”,
 • „ INWESTYCJE I REMONTY”,
 • „POWIADOMIENIA, WYJASNIENIA”,
 • „AWARIE I WYŁĄCZENIA”,
 • „OSTRZEŻENIA POGODOWE”,
 • „ MÓWIĄ O NAS”,

1.4. porady „PORADY”, a w rozwinięciu podstrony:

 • „UTRZYMANIE MIESZKANIA”,
 • „CZĘSTE PYTANIA”,

1.5. informacje publiczne („BIP”)
1.5.1. „KZGM – DANE PODSTAWOWE”, a w rozwinięciu podstrony:

 • „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA”,
 • „OBSŁUGA KLIENTA”,

1.5.2. „PRZEPISY PRAWNE”, a w rozwinięciu podstrony:

 • „PRAWO PAŃSTWOWE”,
 • ”PRAWO LOKALNE”,
 • „REGULAMINY I INSTRUKCJE”,

1.5.3. „ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE”, a w rozwinięciu podstrony:

 • „STRUKTURA ORGANIZACYJNA”,
 • „AUDYTY I KONTROLE”,
 • „REJESTRY AKT I ARCHIWA”,

1.5.4. „DZIAŁALNOŚĆ KZGM”, a w rozwinięciu podstrony:

 • „ZAMIERZENIA I PLANY”,
 • „SPAWOZDANIA FINANSOWE”,
 • „MAJĄTEK PUBLICZNY”,

1.5.5. „ZAŁATWIANIE SPRAW”, a w rozwinięciu podstrony:

 • „TRYB ZAŁATWIANIE SPRAW”,
 • „RODZAJE SPRAW”,

1.5.6. „INFORMACJA PUBLICZNA I BIP”, a w rozwinięciu podstrony:

 • „O INFORMACJI PUBLICZNEJ”,
 • „OŚWIADCZENIA REDAKCYJNE”,
 • „POMOC BIP”,

1.6. „OGŁOSZENIA”, a w rozwinięciu podstrony:

1.6.1. „KOMUNIKATY”,

1.6.2.„ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”,

 •  „ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”,
 • „ZAMÓWIENIA POZA USTAWĄ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”,
 •  „ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”,

1.6.3. „LICYTACJE”,

1.6.4. „OFERTY PRACY”,

 •  „WYNIKI NABORU”,
 •  „II ETAP NABORU”,

1.7. „KONTAKTY”, a w rozwinięciu podstrony:

 •  „KZGM”,
 •  „URZĘDY I INSTYTUCJE”,

1.8. oraz interaktywne menu (z prawej strony ekranu) - odnośniki do:

 • strony głównej BIP,
 • strony Urzędu Miasta Katowice,
 • strony BIP Urzędu Miasta Katowice,
 • strony Sekap Urzędu Miasta Katowice,
 • Internetowej Obsługi Kontrahenta,

1.9. a także przyciski pozwalające dostosować:

 • wielkość / rozmiar czcionki,
 • kontrast,
 • widok.

2. Menu witryny znajdujące się poniżej, zwierające odnośniki nierozwijalne zawierające informację dotyczące:

 • skarg i wniosków,
 • płatności,

oraz aktywne odnośniki do:

 • Internetowej Obsługi Kontrahenta (Instrukcji i Logowania),
 • E – PUAP (Instrukcji i Logowania).

3. Poniżej znajdują się dane teleadresowe – Dyrekcji KZGM w Katowicach, informacje dotyczące Dyżuru Awaryjnego oraz fragment ekranu z mapą Google, lokalizujący KZGM w Katowicach.
4. Menu dolnego (na samym dole strony) zawierającego dane teleadresowe poszczególnych Oddziałów Eksploatacji Budynków KZGM w Katowicach.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08 marzec 2017 08:55 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2017 09:06 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2017 09:07 Renata Fortuna