Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2015 r., poz. 1446 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 r., poz. 1743) utworzone archiwum KZGM stanowią wyspecjalizowane służby komórki organizacyjnej Działu Gospodarki Mieniem mające za zadanie przejmowanie, gromadzenie, porządkowanie, przechowywanie, ewidencjonowanie, zabezpieczenie i udostępnianie całości zbiorów archiwalnych oraz okresowym brakowaniu dokumentów po uprzedniej zgodzie Archiwum Państwowego. 
Do korzystania z tego zasobu przez osoby trzecie konieczna jest pisemna zgoda Dyrektora KZGM w Katowicach bądź jego Zastępcy. 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 28 marzec 2018 14:45 Agnieszka Szumska