Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0911/4/2007
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2006 r.
z dnia:
22 marca 2007 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Jacek Stawowy

Szczegółowe informacje

W IV kwartale 2006 r. przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

1. Urząd Miasta Katowice - Wydział Budynków i Lokali -III etap kontroli 5% przychodów i wydatków planowanych w 2006r. przez Komunalny zakład Gospodarki mieszkaniowej.

2. Urząd Miasta Katowice- Wydział Zarządzania Kryzysowego - w grudniu 2006r. prowadził kontrolę realizacji zadań OC.


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.