Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0114/3/2006
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w III kwartale 2006 r.
z dnia:
18 października 2006 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Agnieszka Szumska

Szczegółowe informacje

W okresie III kwartału 2006 r. w tutejszym zakładzie przeprowadzono kontrole zewnętrzne:

  1. Urząd Miasta Katowice Wydział Budynków i Lokali – w dniach 28.08.2006r. do 15.09.2006 r. przeprowadził II etap kontroli 5% dochodów i wydatków planowanych w 2006 r., obejmujący kontrolę wydatków na kary i odszkodowania, wynagrodzenia bezosobowe, zakup towarów i usług. Na dzień opracowania niniejszego sprawozdania zaleceń nie wydano.
  2. Państwowa Inspekcja Pracy w dniu 04.09.2006r. przeprowadziła wyrywkową kontrolę zagadnień z zakresu bhp. W trakcie kontroli wydano 3 zalecenia. Są one na bieżąco realizowane.
  3. Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacyjny – w dniu 11.09.2006r. przeprowadził kontrolę dyscypliny pracy w dniu 7.09.2006r. Do chwili obecnej protokołu z kontroli ani zaleceń pokontrolnych do KZGM nie przekazano.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.