Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0114/2/2006
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2006 r.
z dnia:
13 września 2006 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Agnieszka Szumska

Szczegółowe informacje

W okresie II kwartału 2006 roku w tutejszym zakładzie przeprowadzono kontrole zewnętrzne:

1. Urząd Miasta Katowice Wydział Budynków i Lokali  - w dniach 05.04 do 29.05.2006r. przeprowadził kontrolę dochodów uzyskiwanych przez KZGM z tytułu zawartych umów o administrowanie nieruchomością wspólną. Zaleceń nie wydano. 

2 .Urząd Miasta KatowiceWydział Budżetu, Nadzoru i Kontroli - w dniach 17.05 do 23.06.2006r. przeprowadził kontrolę zasad prowadzenia rachunkowości i wydatków z tytułu remontów i zakupów inwestycyjnych w 2005r. Do chwili obecnej zaleceń nie wydano. 

3 .Urząd Miasta Katowice Wydział Zarządzania Kryzysowego Referat Obrony Cywilnej - w dniu 29.06.2006r. przeprowadził kontrolę kompleksową realizacji zadań obrony cywilnej w KZGM. Wydano zalecenia dotyczące aktualizacji planu obrony, realizacji szkoleń, wyposażenia magazynu oc w wilgotnomierz, okresowych kontroli budowli ochronnych. Termin realizacji do 11 grudnia 2006r. 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.