Organizacja i zarządzanie

W dziale Organizacja i zarządzanie znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej i kompetencjach komórek organizacyjnych KZGM, informacje na tematów audytów i kontroli przeprowadzonych w KZGM oraz informacje o prowadzonych i dostępnych w KZGM rejestarch akt i archiwach.

Tytuł Wytworzony Udostępniony przez Odsłony
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 25-03-2021 Renata Fortuna Odsłon: 3172
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierowników 03-11-2011 Daria Siudyka Odsłon: 19849
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników 03-11-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6317
Organizacja i zarządzanie KZGM 22-10-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6219
Struktura organizacyjna KZGM 03-08-2011 Agnieszka Szumska Odsłon: 8033
Zakres, organizacja i zasady działania komórek organizacyjnych 03-08-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6674
Kontrole przeprowadzone w 2021 roku 29-04-2022 Agnieszka Szumska Odsłon: 201
Kontrole przeprowadzone w 2020 roku 19-02-2021 Agnieszka Szumska Odsłon: 435
Kontrole przeprowadzone w 2019 roku 12-02-2020 Agnieszka Szumska Odsłon: 349
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2018 11-03-2019 Agnieszka Szumska Odsłon: 511
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2018 20-08-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 519
Kontrole przeprowadzone w 2017 roku 16-08-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 731
Kontrole przeprowadzone w 2016 roku 20-01-2017 Renata Fortuna Odsłon: 1454
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2015 r. 26-01-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1594
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2015 r. 28-09-2015 Renata Fortuna Odsłon: 1402
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2014 r. 28-01-2015 Agnieszka Szumska Odsłon: 1532
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2014 r. 29-08-2014 Daria Siudyka Odsłon: 2210
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2013 r. 28-02-2014 Daria Siudyka Odsłon: 3033
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2013 r. 09-08-2013 Jacek Stawowy Odsłon: 3326
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2012 r. 07-02-2013 Jacek Stawowy Odsłon: 3305
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2012 r. 06-09-2012 Daria Siudyka Odsłon: 3201
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2011 r. 01-02-2012 Jacek Stawowy Odsłon: 3211
Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2003 roku 03-11-2011 Jacek Stawowy Odsłon: 3450
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2011 roku 08-08-2011 Jacek Stawowy Odsłon: 3679
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2010 roku 31-01-2011 Jacek Stawowy Odsłon: 3276
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2010 roku 15-07-2010 Jacek Stawowy Odsłon: 3479
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2009 r. 13-01-2010 Jacek Stawowy Odsłon: 3371
Kontrole przeprowadzone w KZGM w III kwartale 2009 r. 15-10-2009 Jacek Stawowy Odsłon: 2911
Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2009 r. 14-07-2009 Jacek Stawowy Odsłon: 2409
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2009 r. 03-04-2009 Jacek Stawowy Odsłon: 2308
Kontrole przeprowadzone w KZGM w grudniu 2008 r. 10-02-2009 Jacek Stawowy Odsłon: 2308
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale - do listopada br. 04-12-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 2268
Kontrole przeprowadzone w KZGM w III kwartale 2008 r. 02-10-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 2185
Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2008 r. 02-10-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 2006
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2008 r. 09-06-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 2238
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2007 roku 07-01-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 3463
Kontrole przeprowadzone w KZGM W III kwartale 2007 roku 07-01-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 3182
Kontrole przeprowadzone w KZGM W II kwartale 2007 roku 11-07-2007 Jacek Stawowy Odsłon: 3366
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2007 roku 11-04-2007 Jacek Stawowy Odsłon: 3525
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2006 roku 22-02-2007 Jacek Stawowy Odsłon: 3024
Kontrole przeprowadzone w KZGM w III kwartale 2006 roku 18-10-2006 Jacek Stawowy Odsłon: 3452
Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2006 roku 13-09-2006 Jacek Stawowy Odsłon: 3204
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2006 roku 09-06-2006 Jacek Stawowy Odsłon: 3305
Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2005 roku 20-02-2006 Jacek Stawowy Odsłon: 3467
Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2004 roku 03-12-2004 Jacek Stawowy Odsłon: 2164
Archiwum KZGM 10-02-2005 Agnieszka Szumska Odsłon: 5014

Podkategorie

W dziale Struktura organizacyjna udostępniamy informacje o organizacji wewnętrznej KZGM, wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych, zakresie ich kompetencji oraz dane kontaktowe.

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

W tej części Biuletynu zostały umieszczone informacje o prowadzonych w KZGM  archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.