Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0173/31/2014
nazwa:
Kontrole prowadzone w I półroczu 2014 r.
z dnia:
29.08.2014 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
--
Odp. za treść:
Jacek Stawowy

 

W I półroczu 2014 r. w KZGM przeprowadzono 2 kontrole zewnętrzne:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przeprowadził w dniach 21, 25.02 oraz 10.03.2014 r. kontrolę realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. W jej wyniku nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 16.06.2014 r. Wydział Audytu i Kontroli UM Katowice rozpoczął planową kompleksową kontrolę w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków przez KZGM Katowicach oraz sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 r. Na dzień sporządzania niniejszej informacji (29.08.2014 r.) kontrola jest w toku. 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.