Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
KZGM/0911/3/2008
nazwa:
Kontrole przeprowadzone w KZGM W III kwartale 2007 r.
z dnia:
2 października 2007 r.
przechowuje:
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ogranicz. dostępu:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna ograniczenia:
---
Odp. za treść:
Jacek Stawowy

Szczegółowe informacje

W III kwartale nie było prowadzonych nowych kontroli zewnętrznych .

W lipcu 2007 r. została przeprowadzona rekontrola, będąca następstwem

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z kwietnia 2007r.


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.