Działalność

W sekcji Działalność udostępniamy informacje publiczne o zamierzeniach KZGM określanych w programach, projektach i planach działania oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Podkategorie

W dziale Zamierzenia i plany publikujemy wykazy planowanych zadań inwestycyjnych i remontów oraz informacje o projektach i programach długofalowych.