Biuletyn Informacji Publicznej

Tytuł Wytworzony Udostępniony przez Odsłony
Oddziały Eksploatacji Budynków 29-11-2016 Renata Fortuna Odsłon: 17852
Podstawowe dane 24-11-2016 Renata Fortuna Odsłon: 578898
Ważne adresy 18-11-2011 Renata Fortuna Odsłon: 14786
Jak do nas dojechać 05-11-2011 Renata Fortuna Odsłon: 14606
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 03-11-2011 Agnieszka Szumska Odsłon: 24937
Zadania KZGM 19-08-2011 Daria Siudyka Odsłon: 11527
IOK - Internetowa Obsługa Kontrahenta 23-11-2015 Renata Fortuna Odsłon: 10874
Płatności 03-02-2013 Agnieszka Szumska Odsłon: 11364
ePUAP 21-01-2015 Daria Siudyka-Mencel Odsłon: 8481
Godziny pracy KZGM 23-10-2011 Daria Siudyka Odsłon: 18305
Skargi i wnioski 17-10-2011 Daria Siudyka Odsłon: 16737
Dyżury awaryjne 16-08-2011 Daria Siudyka Odsłon: 18318
Statut Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 20-11-2011 Agnieszka Szumska Odsłon: 6861
Regulamin organizacyjny KZGM w Katowicach - obowiązuje od 01.05.2023 r. 17-04-2023 Agnieszka Szumska Odsłon: 58
Ułatwienie spłaty zadłużenia osobom w trudnej sytuacji życiowej - "praca za długi" 27-12-2022 Renata Fortuna Odsłon: 87
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w KZGM w Katowicach - tekst jednolity od 19.12.2022 r. 23-12-2022 Agnieszka Szumska Odsłon: 120
Regulamin organizacyjny KZGM w Katowicach - obowiązuje od 17.11.2022 r. 23-11-2022 Agnieszka Szumska Odsłon: 139
Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach - obowiązujący od 1.01.2022 r. 14-11-2022 Renata Fortuna Odsłon: 198
Regulamin korzystania z szafek bagażowych w Budynku Obsługi Podróżnych (BOP) - ul. Sądowa 5 w Katowicach 21-10-2022 Renata Fortuna Odsłon: 122
Regulamin korzystania z Budynku Obsługi Podróżnych (BOP) zlokalizowanego w Katowicach przy pl. Pętla na Łącznej 1 17-02-2021 Aleksandra Załuska Odsłon: 362
Regulamin korzystania z Budynku Obsługi Podróżnych (BOP) zlokalizowanego w Katowicach przy pl. Pętla Brynowska 1 17-02-2021 Aleksandra Załuska Odsłon: 338
Regulamin korzystania z Budynku Obsługi Podróżnych (BOP) zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Sądowej 5 11-02-2021 Renata Fortuna Odsłon: 310
Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach - obowiązujący od 1.10.2019 r. - 31.12.2021 r. 27-09-2019 Aleksandra Załuska Odsłon: 708
Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków w zasobie lokalowym Gminy Katowice - od 16.04.2019 r. 16-04-2019 Agnieszka Szumska Odsłon: 789
Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków w zasobie lokalowym Gminy Katowice- od 01.02.2019 r. do 15.04.2019 r. 29-01-2019 Renata Fortuna Odsłon: 612
Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach- obowiązujący do 30.09.2019 r. 03-12-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 635
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 11-06-2018 Renata Fortuna Odsłon: 2580
Regulamin porządku domowego 25-02-2005 Henryk Główczak Odsłon: 6345
Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków w zasobie lokalowym Gminy Katowice- od 09.06.2016 r. do 31.01.2019 r. 01-07-2014 Agnieszka Szumska Odsłon: 4029
Regulamin rozliczania kosztów odbioru odpadów komunalnych z lokali użytkowych - obowiązuje od 01.01.2014 r. 16-12-2013 Agnieszka Szumska Odsłon: 3310
Zasady podpisywania pism urzędowych i załatwiania spraw 03-11-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6782
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 25-03-2021 Renata Fortuna Odsłon: 3758
Struktura organizacyjna KZGM 03-08-2011 Agnieszka Szumska Odsłon: 8245
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierowników 03-11-2011 Daria Siudyka Odsłon: 20306
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników 03-11-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6389
Organizacja i zarządzanie KZGM 22-10-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6308
Zakres, organizacja i zasady działania komórek organizacyjnych 03-08-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6785
Kontrole przeprowadzone w 2021 roku 29-04-2022 Agnieszka Szumska Odsłon: 261
Kontrole przeprowadzone w 2022 roku 29-04-2022 Agnieszka Szumska Odsłon: 14
Kontrole przeprowadzone w 2020 roku 19-02-2021 Agnieszka Szumska Odsłon: 497
Kontrole przeprowadzone w 2019 roku 12-02-2020 Agnieszka Szumska Odsłon: 402
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2018 11-03-2019 Agnieszka Szumska Odsłon: 557
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2018 20-08-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 567
Kontrole przeprowadzone w 2017 roku 16-08-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 775
Kontrole przeprowadzone w 2016 roku 20-01-2017 Renata Fortuna Odsłon: 1498
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2015 r. 26-01-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1637
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2015 r. 28-09-2015 Renata Fortuna Odsłon: 1440
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2014 r. 28-01-2015 Agnieszka Szumska Odsłon: 1573
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2014 r. 29-08-2014 Daria Siudyka Odsłon: 2254
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2013 r. 28-02-2014 Daria Siudyka Odsłon: 3077
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2013 r. 09-08-2013 Jacek Stawowy Odsłon: 3378
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2012 r. 07-02-2013 Jacek Stawowy Odsłon: 3350
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2012 r. 06-09-2012 Daria Siudyka Odsłon: 3246
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2011 r. 01-02-2012 Jacek Stawowy Odsłon: 3246
Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2003 roku 03-11-2011 Jacek Stawowy Odsłon: 3488
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2011 roku 08-08-2011 Jacek Stawowy Odsłon: 3714
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2010 roku 31-01-2011 Jacek Stawowy Odsłon: 3323
Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2010 roku 15-07-2010 Jacek Stawowy Odsłon: 3513
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2009 r. 13-01-2010 Jacek Stawowy Odsłon: 3408
Kontrole przeprowadzone w KZGM w III kwartale 2009 r. 15-10-2009 Jacek Stawowy Odsłon: 2951
Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2009 r. 14-07-2009 Jacek Stawowy Odsłon: 2449
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2009 r. 03-04-2009 Jacek Stawowy Odsłon: 2345
Kontrole przeprowadzone w KZGM w grudniu 2008 r. 10-02-2009 Jacek Stawowy Odsłon: 2342
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale - do listopada br. 04-12-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 2303
Kontrole przeprowadzone w KZGM w III kwartale 2008 r. 02-10-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 2219
Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2008 r. 02-10-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 2039
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2008 r. 09-06-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 2273
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2007 roku 07-01-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 3498
Kontrole przeprowadzone w KZGM W III kwartale 2007 roku 07-01-2008 Jacek Stawowy Odsłon: 3215
Kontrole przeprowadzone w KZGM W II kwartale 2007 roku 11-07-2007 Jacek Stawowy Odsłon: 3400
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2007 roku 11-04-2007 Jacek Stawowy Odsłon: 3560
Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2006 roku 22-02-2007 Jacek Stawowy Odsłon: 3062
Kontrole przeprowadzone w KZGM w III kwartale 2006 roku 18-10-2006 Jacek Stawowy Odsłon: 3485
Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2006 roku 13-09-2006 Jacek Stawowy Odsłon: 3241
Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2006 roku 09-06-2006 Jacek Stawowy Odsłon: 3341
Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2005 roku 20-02-2006 Jacek Stawowy Odsłon: 3506
Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2004 roku 03-12-2004 Jacek Stawowy Odsłon: 2196
Archiwum KZGM 10-02-2005 Agnieszka Szumska Odsłon: 5086
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - kwiecień 24-04-2023 Renata Fortuna Odsłon: 64
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - marzec 27-03-2023 Renata Fortuna Odsłon: 104
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - luty 27-03-2023 Renata Fortuna Odsłon: 41
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 17-01-2023 Renata Fortuna Odsłon: 239
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 16-02-2022 Renata Fortuna Odsłon: 580
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontów na rok 2021 26-05-2021 Renata Fortuna Odsłon: 1019
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 26-01-2021 Renata Fortuna Odsłon: 655
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 17-01-2020 Renata Fortuna Odsłon: 857
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 21-01-2019 Agnieszka Szumska Odsłon: 734
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontów na rok 2018 14-02-2018 Renata Fortuna Odsłon: 1527
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 01-02-2018 Renata Fortuna Odsłon: 983
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontów na rok 2017 21-02-2017 Renata Fortuna Odsłon: 1485
Wykaz planowanych do realizacji w 2016 roku zadań inwestycyjnych i remontów 21-01-2016 Renata Fortuna Odsłon: 2807
WYKAZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW 26-02-2015 Daria Siudyka Odsłon: 3651
WYKAZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW 07-07-2014 Daria Siudyka Odsłon: 3307
WYKAZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW 21-01-2013 Daria Siudyka Odsłon: 4546
WYKAZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW 08-02-2012 Daria Siudyka Odsłon: 6600
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. 10-05-2023 Agnieszka Szumska Odsłon: 30
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. 06-06-2022 Agnieszka Szumska Odsłon: 206
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. 21-05-2021 Agnieszka Szumska Odsłon: 383
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 24-06-2020 Agnieszka Szumska Odsłon: 366
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. 09-05-2019 Renata Fortuna Odsłon: 488
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. 22-08-2018 Agnieszka Szumska Odsłon: 656
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. 11-09-2017 Agnieszka Szumska Odsłon: 928
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. 08-07-2016 Małgorzata Sicińska Odsłon: 1354
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. 30-11--0001 Małgorzata Sicińska Odsłon: 1554
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. 29-08-2014 Małgorzata Sicińska Odsłon: 2689
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. 08-08-2013 Małgorzata Sicińska Odsłon: 3729
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. 26-06-2012 Małgorzata Sicińska Odsłon: 3966
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. 21-06-2011 Małgorzata Sicińska Odsłon: 3997
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. 19-04-2010 Małgorzata Sicińska Odsłon: 4185
Bilans sporządzony na dzień 30.11.2008 r. 04-06-2009 Małgorzata Sicińska Odsłon: 3876
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. 04-06-2008 Włodzimierz Pietras Odsłon: 3575
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. 24-04-2007 Włodzimierz Pietras Odsłon: 3984
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. 18-09-2006 Włodzimierz Pietras Odsłon: 3781
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r. 27-04-2005 Włodzimierz Pietras Odsłon: 3646
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. 01-02-2005 Marta Gadalska Odsłon: 3155
Mienie KZGM 03-11-2011 Daria Siudyka Odsłon: 6098
Załatwianie spraw wg Kodeksu postępowania administracyjnego 13-12-2016 Renata Fortuna Odsłon: 2335
Zasady wykupu gminnych lokali 19-01-2023 Renata Fortuna Odsłon: 238
Ulga w spłacie należności - wniosek dla dłużnika 23-03-2020 Renata Fortuna Odsłon: 1539
Oświadczenie o liczbie osób 20-03-2020 Agnieszka Szumska Odsłon: 1361
Udzielenie informacji publicznej na wniosek 16-03-2018 Renata Fortuna Odsłon: 903
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 03-07-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1005
Uzyskanie informacji niedostępnej w BIP 03-07-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1071
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 03-07-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1027
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 03-07-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1210
Rozporządzenie MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 03-07-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1148
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 25-03-2021 Renata Fortuna Odsłon: 368
Deklaracja dostępności 29-11-2016 Renata Fortuna Odsłon: 319177
Redakcja BIP 29-11-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1311
Warunki korzystania z serwisu 29-11-2016 Renata Fortuna Odsłon: 1523
Polityka prywatności i tzw. pliki cookies 03-07-2016 Renata Fortuna Odsłon: 5284
Instrukcja BIP 08-03-2017 Renata Fortuna Odsłon: 1331
Polityka prywatności i tzw. pliki cookies 22-03-2013 Agnieszka Szumska Odsłon: 9313

Podkategorie

W tym dziale zgromadziliśmy podstawowe informacje o KZGM - dane o statusie prawnym, przedmiocie działania, zasadach stanowienia prawa wewnętrznego, zasadach ustalania programów i planów pracy, zasadach finansowania działalności, zasadach prowadzenia kontroli zarządczej.

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o KZGM: dane adresowe, informacje o statusie prawnym, przedmiocie i zakresie działania.

W dziale Przedmiot i zasady działania zamieszczamy informacje o przedmiocie i zakresie działania KZGM, zasadach stanowienia prawa wewnętrznego, zasadach ustalania programów i planów pracy, zasadach finansowania działalności, zasadach prowadzenia kontroli zarządczej.

W dziale Obsługa klientów znajdują sie informacje o zasadach obsługi klientów i kontrahentów KZGM, sposobach załatwiania spraw, skarg, wniosków, zgłaszania awarii, obsługi internetowej.

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o przepisach prawa państwowego i prawa lokalnego, którym podlega działalność KZGM w Katowicach oraz przepisy wewnętrzne regulujące działalność KZGM, prawa i powinnosci użytkowników.

W tym dziale gromadzimy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach ustanawianych przez władze miasta Katowice, którym podlega działalność KZGM.

Na tej stronie znajdą Państwo reulaminy i inne przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania KZGM.

W dziale Organizacja i zarządzanie znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej i kompetencjach komórek organizacyjnych KZGM, informacje na tematów audytów i kontroli przeprowadzonych w KZGM oraz informacje o prowadzonych i dostępnych w KZGM rejestarch akt i archiwach.

W dziale Struktura organizacyjna udostępniamy informacje o organizacji wewnętrznej KZGM, wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych, zakresie ich kompetencji oraz dane kontaktowe.

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

W tej części Biuletynu zostały umieszczone informacje o prowadzonych w KZGM  archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W sekcji Działalność udostępniamy informacje publiczne o zamierzeniach KZGM określanych w programach, projektach i planach działania oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W dziale Zamierzenia i plany publikujemy wykazy planowanych zadań inwestycyjnych i remontów oraz informacje o projektach i programach długofalowych.

W tym dziale prezentowane są informacje dotyczące finansów i majątku publicznego publicznych oraz wykorzystaniu środków publicznych, jakimi dysponuje KZGM w Katowicach.

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe KZGM, w tym sprawozdania z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

KZGM gospodaruje mieniem miasta Katowice przekazanym w trwały zarząd w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dziale Majątek publiczny zamieszczamy informacje publiczne, którym dysponuje i zarządza KZGM.

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w KZGM. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w KZGM.

Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w KZGM oraz związanych z działalnością KZGM.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

W dziale o informacji publicznej przedstawiamy objaśnienia dotyczące prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do informacji publicznej oraz akty prawne regulujące dostęp do informacji publicznej.

W tym dziale publikujemy oświadczenia redakcyjne o warunkach korrzystania z serwisu, polityce prywatności, dostępności strony oraz dane kontaktowe redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej.

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej KZGM.