Zieleniec po remoncie

KZGM w Katowicach przeprowadził rewitalizację zieleńców na terenach przy ul. Kotlarza 15 i 19 oraz wzdłuż alejki położonej pomiędzy budynkami przy ul. Kotlarza 15-15b i 17-17b oraz ul. Kotlarza 11-11e.

 

 

KZGM w Katowicach informuje, że Dyrektor podjął decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego w zasobach zarządzanych przez tut. Zakład.

Chemiczna

 

W ramach przyznanych przez miasto Katowice środków na rewitalizację terenów będących w zarządzie KZGM w Katowicach przeprowadzono rewitalizację podwórka położonego w dzielnicy Szopienice

Podziękowanie

 

Wojewódzka 36-38  podwórko po rewitalizacji

Jeszcze nie tak dawno, bo wiosną 2015 r., po zakończeniu remontu kapitalnego frontowych budynków mieszkalnych przy ul. Wojewódzkiej 36-38 i budowie nowego budynku,