Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

zakończył remont wraz z uciepłownieniem kamienicy położonej przy ul. Słowackiego 11.

Najważniejszymi elementami remontu były zmiana sposobu ogrzewania budynku, zapewnienie ciepłej wody użytkowej dla wszystkich lokali, termomodernizacja wraz z remontem budynku, klatki schodowej i zagospodarowanie podwórza.

Bardzo dużo uwagi poświęcono połączeniu nowych technologii z zachowaniem ducha epoki powstania kamienicy dzięki zachowaniu historycznych detali zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Roboty remontowe objęte są dofinansowaniem w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Zapraszamy do obejrzenia rezultatów remontu w galerii.


Szczegółowy zakres prac poniżej:

 • wymiana/modernizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,

 • wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej,

 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym z obiegiem wymuszonym wody instalacyjnej,

 • wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego,

 • wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych związanych z wymianą/przebudową instalacji i kominów,

 • rozbiórka i odłączenie pieców pokojowych kaflowych, trzonów kuchennych, rozbiórka istniejących fundamentów po piecach kaflowych, pieców transportowych, demontaż ogrzewania c.o etażowego gazowego i elektrycznego,

 • przebudowa instalacji wod.-kan.,

 • przebudowa instalacji gazowej,

 • remont, czyszczenie i naprawa wraz z malowaniem elewacji frontowej i podwórzowej, z naprawą zdobień architektonicznych,

 • remont balkonów,

 • częściowa wymiana stolarki okiennej,

 • renowacja i odtworzenie stolarki drzwiowej zewnętrznej,

 • wymiana drzwi do mieszkań,

 • remont klatki schodowej z wymianą drzwi piwnicznych i strychowych na drzwi przeciwpożarowe,

 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych i piwnic,

 • wykonanie izolacji termicznej stropów piwnic i strychu,

 • remont pomieszczeń piwnicznych z wymianą drzwi do boksów,

 • remont poddasza z ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną,

 • wykonanie przewodów wentylacyjnych, w tym dla dla projektowanego pomieszczenia węzła cieplnego,

 • remont pokrycia, konstrukcji dachu i elementów odwodnienia,

 • remont kominów,

 • montaż nasad oraz czap kominowych,

 • wykonanie nowej nawierzchni podwórza oraz montaż zieleni i ławek.