Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg licytacyjny nieograniczony na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego  położonego w obiekcie kubaturowym węzła przesiadkowego "Sądowa" w Katowicach

Poszukiwany mężczyzna

Na prośbę Komisariatu II Policji w Katowicach publikujemy ważny komunikat:

Zieleniec przy Sokolskiej 56

„Gościu siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!”

Koszutka, Dąb, Józefowiec -  NIE REAGUJESZ – AKCEPTUJESZ !

uwaga

Upały mają również nieoczekiwany skutek w postaci niebezpiecznego wzrostu zagrożenia zatrucia czadem,