grafika do artykułu o pomocy bezdomnym

Jeśli znasz miejsce przebywania osoby lub osób w kryzysie bezdomności  - pomóż.

plakat informacyjny o parkowaniu

Od 1 grudnia br. 

zaczną obowiązywać zmiany dotyczące parkowania w Śródmieściu Katowic. 

Plakat  informacyjny
projekt muralu

zdjęcie placu zabaw