dymiące kominy

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to „cichy zabójca” ponieważ

jest bezwonny i bezbarwny a przez to trudny do wykrycia. W pomieszczeniach mieszkalnych, w stężeniu zagrażającym zdrowiu lub życiu człowieka, najczęściej pojawia się na skutek pożaru ale także z powodu wadliwego działania przewodów kominowych podczas użytkowania urządzeń grzewczych spalających drewno, węgiel, olej opałowy lub gaz. Osoby wystawione na działanie tlenku węgla w niebezpiecznym stężeniu najczęściej ulegają ciężkiemu zatruciu. W najgorszym wypadku toksyczny gaz może doprowadzić do śmierci. Do największej liczby zatruć dochodzi w okresie jesienno-zimowym.
Z pomocą mogą przyjść domowe elektryczne wykrywacze trującego gazu nazywane: czujnik czadu - czujnik tlenku węgla - detektor tlenku węgla.


PORADY DLA KONSUMENTÓW:

Detektory tlenku węgla to urządzenia do użytku domowego, które zaalarmują, gdy w pomieszczeniu pojawi się czad. Składają się z obudowy, instalacji stałej, czujnika, urządzenia alarmowego oraz odpowiednich wskaźników.
Przy zakupie czujnika zwróć uwagę na:
• Typ czujnika. Typ A – emituje alarm wizualny i dźwiękowy, a także może doprowadzić do uruchomienia wentylacji. Typ B - tylko emituje alarm wizualny i dźwiękowy.
• Rodzaj zasilania. Detektory czadu mogą być zasilane na baterie lub z domowej sieci elektrycznej. Jeśli często masz awarie prądu, wybierz czujnik na baterie.
• Normę. Czujnik powinien być oznakowany nazwą normy PN-EN 50291-1:2010/A1:2013-05. Przedsiębiorca poświadcza w ten sposób, że przeprowadził badania czujnika pod kątem wymagań bezpieczeństwa.
• Instrukcję użytkowania. Musi być napisana po polsku i zawierać pełne, jednoznaczne i dokładne informacje dotyczące instalacji, prawidłowego działania oraz regularnego sprawdzania urządzenia. Dowiesz się z niej co robić w razie alarmu i jak rozpoznać ewentualną awarię czujnika. Masz wątpliwości co do czujnika czadu? Zawiadom Inspekcję Handlową.


Pamiętaj, że:

- Urządzenia do spalania paliwa muszą być prawidłowo zainstalowane, konserwowane i naprawiane przez uprawnionych specjalistów. Niezbędne są okresowe przeglądy przewodów kominowych.
- Nie należy zatykać otworów wentylacyjnych ani zaklejać okien w pomieszczeniach, w których są urządzenia mogące emitować tlenek węgla. Pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.
- W pomieszczeniach gdzie działają urządzenia grzewcze takie jak piecyki gazowe, piece opalane węglem lub drewnem, kotły olejowe, piece kaflowe, kominki, gazowe ogrzewacze pomieszczeń zaleca się instalowanie detektora czadu.
- Detektor tlenku węgla powinien być zamontowany w sposób zgodny z instrukcją. Najlepiej umocować go na wysokości głowy dorosłego człowieka – około 1,5 m od podłogi, 30 cm od sufitu; nie należy montować urządzenia przy suficie, w rogu pomieszczenia ani przy oknie lub kratce wentylacyjnej.
- W przypadku wątpliwości dotyczących osób o specjalnych problemach zdrowotnych instalację detektora tlenku węgla należy skonsultować się z lekarzem.

 

Jeśli uruchomi się detektor tlenku węgla należy: otworzyć szeroko okna i drzwi, opuścić pomieszczenie, ewakuować domowników i powiadomić sąsiadów, zadzwonić na numer alarmowy służb ratunkowych.
Telefon alarmowy – 112, Straż Pożarna – 998, Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Pogotowie Gazowe – 992.

 

Opracowanie: Miejski Rzecznik Konsumentów, XI 2021 na podstawie materiałów UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17939

Pisaliśmy też o tym:Tlenek węgla - cichy zabójca