Silnie trujący, bezbarwny i bezwonny – tlenek węgla odpowiada za śmierć ok. 100 osób rocznie w Polsce,

głównie w okresie pomiędzy listopadem a kwietniem.

Powstaje w wyniku niepełnego spalania paliwa (gazu, węgla) spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu i braku możliwości odprowadzenia powstałych spalin.

 

Główne przyczyny powstania

 • zbyt uszczelnione mieszkania najczęściej w obrębie drzwi i okien (brak dopływu powietrza)

 • problemy z wentylacją (zasłonięte kratki wentylacyjne, otwory nawiewne)

 • zły stan urządzeń grzewczych.

 

Pamiętaj!

 • Zawsze zadbaj o napływ powietrza do lokalu,

 • Nie zasłaniaj otworów, kratek wentylacyjnych,

 • korzystaj z usług wykwalifikowanych serwisantów urządzeń grzewczych,

 • często wietrz mieszkanie,

 • nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania,

 • Nie spalaj podejrzanych i nieodpowiednich paliw w piecach.

 

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

Ból głowy, zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszność, trudności z oddychaniem, senność, nudność.

Osoba zaczadzona ma ograniczoną zdolność oceny zagrożenia, jest bierna i często bez pomocy z zewnątrz nie ma możliwości zareagowania.

 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 • natychmiast zapewnij dopływ świeżego powietrza,

 • wynieś osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce (na świeże powietrze),

 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe tel. 999, straż pożarna 998, numer alarmowy 112, pogotowie gazownicze 992),

 • kiedy poszkodowany nie oddycha, do czasu przyjazdu służb należy prowadzić sztuczne oddychanie i masaż serca.

 

Jeśli zauważyłeś coś niepokojącego, zgłoś się natychmiast do właściwego terenowo Oddziału Eksploatacji Budynków KZGM.

Przy tworzeniu tego tekstu korzystano z materiałów przygotowanych przez Państwową Straż Pożarną