Dziesiąte jubileuszowe zrewitalizowane podwórko w ramach akcji Plac na Glanc powstało ponownie w zasobach KZGM.

Dobra współpraca z Instytucją Miasto Ogrodów zaowocowała kompletnie odmienionym dziedzińcem kamienicy przy ul. Dyrekcyjnej 3 w Katowicach. KZGM zajął się pracami inżynieryjnymi związanymi z instalacjami podziemnymi i przygotowaniem podłoża, natomiast efekt zewnętrzny jest dziełem Instytucji Miasto Ogrodów wspieranej przez Zakład Zieleni Miejskiej i prywatne firmy Probet-Dasag oraz MM-Cite. Za projekt odpowiadali Ewa Wandel, Martyna Idasiak i Kacper Banasik.

Cieszy nas, że powstała przyjazna mieszkańcom przestrzeń i zwracamy uwagę na ciekawostkę w postaci beczki na wodę deszczową do podlewania roślin, wpiętej w rurę spustową.