Kamienica przy ul. Gliwickiej 13 wzniesiona na początku XX wieku, to świadek historii Katowic.

Na I piętrze mieszkał w niej gen. dyw. Kazimierz Horoszkiewicz (od kwietnia 1922r. dowódca 23 Dywizji Piechoty, która po plebiscycie zajęła przyznane Polsce tereny Górnego Śląska). Bogato zdobiona, zbudowana z użyciem wysokiej jakości materiałów kamienica miała duże mieszkania odpowiednie dla klasy wyższej mieszczańskich Katowic. Marmurowe mozaiki, polichromie, granitowe wykończenia sprawiały, że od samego wejścia widać było status społeczny jej mieszkańców. Pod koniec grudnia 2021r. zakończył się jej gruntowny remont wraz z oficyną. Budynek został przyłączony do sieci ciepłowniczej, wyremontowana została klatka schodowa, przywrócono skrywane pod farbami polichromie, wyremontowano elewacje od frontu i podwórza. Wymieniony został cały dach, stolarkę okienną i drzwiową w części odnowiono, a w części wymieniono. Przejazd bramowy lśni jak ponad 100 lat temu. Nad wykuszem błyszczy nowa kopuła z blachy tytanowo-cynkowej. Cały współfinansowany ze środków unijnych remont, wykonany był z pietyzmem i poszanowaniem historycznych wartości. To już kolejna odnowiona w tym roku kamienica, a w trakcie remontu są następne.
Koszt inwestycji to 3,3 mln złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności UE wyniosło ok. 1,3 mln złotych.