Piece kaflowe znane od XVIII wieku nie mają ostatnio dobrej prasy, mimo, iż trudno winić je całkowicie za to, że ludzie palą w nich wszystkim co możliwe, przyczyniając się do powstawania smogu.

Obrońców Westerplatte 42, 44 - stan na 8.08.2017r.

Prowadzona przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach inwestycja przy ul. Obrońców Westerplatte 42,44 w Katowicach,

 Oddział Eksploatacji Budynków nr 3 własnymi siłami odnowił elewację przyziemia oraz drzwi kamienicy przy ul. Floriana 4 w Katowicach.

Na podwórku przy Mariackiej

„Milsze jest człowiekowi jedno drzewo, które sam zasadził, niż cały ogród przez innych zasadzony”

Wojciech Bogusławski

Jako firma zarządzająca zapewniamy, że dbamy o bezpieczeństwo wszystkich dzieci korzystających z placów zabaw zarządzanych przez nas.