ręce migające

" Dobroć jest mową, którą słyszą głusi i ślepi."  /Mark Twain/

 

W tym roku  Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego przypada na 26 września. Święto to jest obchodzone od 1958 roku w ostatnią niedzielę września. Obecnie  święto  zostało rozszerzone do całego tygodnia. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osiągnięcia osób gorzej słyszących oraz na problemy, z jakimi na co dzień się borykają.  Ważna jest troska o tzw. kulturę głuchych – określającą „zestaw wyuczonych zachowań i spostrzeżeń, które kształtują wartości i normy głuchych ludzi na podstawie podobnych lub wspólnie dzielonych doświadczeń”. Dzięki ciężkiej pracy i niesamowitym zdolnościom adaptacyjnym ludzkiego ciała wiele osób z tą niepełnosprawnością bardzo dobrze funkcjonuje we współczesnym świecie. Siłą rzeczy wyostrzają im się inne zmysły. Wiele wybitnych postaci na przestrzeni wieków udowodniło, że ludzi głuchych lub niedosłyszących istotnie niewiele ogranicza. Do tego grona należą m.in. Ludwig van Beethoven, Francisco Goya, Thomas Edison, a także Halle Berry, czy Bill Clinton.

Również KZGM w Katowicach stara się odpowiadać na potrzeby osób niedosłyszących, dlatego dostępna jest bezpłatna usługa tłumacza języka migowego on-line. Pisaliśmy już o tym: KZGM uruchamia usługę tłumacza języka migowego.