Od 1 kwietnia 2021 r. uruchamiamy dla Państwa usługę internetową tłumacza języka migowego.

Jak skorzystać z usługi?

Do korzystania z usługi niezbędny jest komputer albo pracujący na systemie Android tablet lub smartfon podłączony do sieci Internet z przepustowością co najmniej 1 Mbit/s i przeglądarką internetową Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji. Urządzenia mobilne z systemem iOS również powinny zapewniać stabilne korzystanie z Usługi z przeglądarki internetowej Safari oraz Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji. Możliwe będzie również połączenie poprzez udostępniony komputer bezpośrednio w Dyrekcji KZGM w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5, jednak z uwagi na obostrzenia sanitarne to rozwiązanie jest czasowo wstrzymane.

Kto wykonuje usługę?

Tłumaczenia w ramach usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

Czy usługa jest płatna?

Dla osób głuchych usługa jest bezpłatna. Korzystając ze swojego urządzenia osoba głucha może jedynie ponosić koszty przesyłu danych przez Internet. Koszty tłumaczenia pokrywane są przez KZGM w Katowicach.

Jaką sprawę mogę załatwić dzięki usłudze?

W ramach „Darmowego panelu” oferowanego przez firmę MIGAM osoby głuche mogą połączyć się z tłumaczem w dowolnych sprawach związanych z działalnością naszego Zakładu.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne podczas korzystania z usługi?

W ramach świadczenia usługi nie są utrwalane przez firmę MIGAM żadne dane osobowe przekazywane w postaci wideo, audio, czy zapisu tekstowego.