Łąka

Mała retencja to prosty sposób na gromadzenie wody w okolicy.

Pozwala na zatrzymanie lub spowolnienie spływu wód, dbając przy tym o rozwój środowiska naturalnego. To zestaw wielu różnorodnych działań, które przynoszą wymierne korzyści zarówno dla ludzi, jak i przyrody.

KZGM w Katowicach również uczestniczy w tej akcji. Pisaliśmy o tym w Łapiemy deszczówkę