Choć przez kilka ostatnich dni padało, to nie ma co ukrywać, że nie rozwiązuje to problemu tegorocznej suszy.

W szerszej perspektywie zmiany klimatyczne doprowadziły do tego, że zimy są łagodne i brak pokrywy śnieżnej nie pozwala kumulować wody opadowej. W efekcie prowadzi to do tego, że stan wód już wiosną jest dużo niższy niż powinien. Późniejszy brak deszczu jeszcze ten problem pogłębia.

Świadomi niepokojących zmian, które nas mocno dotykają, wszyscy powinniśmy zrobić co w naszej mocy, by zużywać mniej wody i lepiej nią gospodarować.

KZGM już od wielu lat podejmuje działania mające na celu obniżenie zużycia wody w budynkach zarządzanych przez siebie. Dział Rozliczeń Mediów na bieżąco monitoruje wskazania zużycia wody w setkach budynków wychwytując wszelkie anomalia mogące wskazywać na awarie instalacji. Analizując zużycie wody dąży się do pełnego opomiarowania zasobów, budynek po budynku. Duże oszczędności daje również sukcesywna modernizacja sieci wewnętrznych i zewnętrznych. Wszystkie te działania skutkują corocznymi spadkami zużycia wody i odprowadzanych ścieków globalnie dla zarządzanych zasobów, jak i w wyliczeniu na osobę.

 

Szukając dalszych rozwiązań pomagających oszczędzać wodę, KZGM rozpoczął właśnie akcję „Łapiemy deszczówkę”, polegającą na montażu zbiorników na wodę opadową w miejscach, w których znajdują się ogródki i urządzona zieleń. W tym roku zainstalowanych zostanie kilkanaście zbiorników przy budynkach komunalnych, a każdy następny projekt urządzanej zieleni będzie rozpatrywany pod kątem wykorzystywania deszczówki. Jednym z ważniejszych elementów akcji będzie propagowanie zbiorników na deszczówkę w ponad tysiącu wspólnot mieszkaniowych w których miasto Katowice posiada udziały.

Równie istotnym celem akcji „Łapiemy deszczówkę” jest budowa świadomości proekologicznej wśród mieszkańców, dlatego każdy ze zbiorników posiada naklejkę wyjaśniającą jego przeznaczenie i przypomnienie, że każda kropla wody się liczy.

Duży, pozytywny odzew mieszkańców po zamontowaniu pierwszych zbiorników, świadczy o tym, że takie działania są bardzo pożądane.