Komenda Miejska Policji w Katowicach prowadzi kampanię informacyjną, której celem jest ochrona mieszkańców przed utratą swoich oszczędności.

Przy ul. Krasińskiego 9

Zakończono kompleksowe roboty budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 9, stanowiącym drugi przebudowany budynek z kompleksu czterech budynków, usytuowanych u zbiegu ulic Zygmunta Krasińskiego  i Brata Alberta.

Remont elewacji zakończony w bieżącym roku pozwolił przywrócić kamienicom dawną świetność i sprawił, że stanowią prawdziwą ozdobę naszego miasta.

Ul. Panewnicka 75

Zakończył się remont elewacji, podwórza i klatki schodowej w budynku przy ul. Panewnickiej 75 w Katowicach.

Ulica Ligonia 55Z roku na rok przybywa miastu odnowionych zabytkowych kamienic.